Proff
Proff
Annonce
Annonce

OMRON ELECTRONICS A/S

CVR-nr13438048
AdresseTheilgaards Torv 3 1, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.13333.20430.91830.96332.210
Personaleomkostninger-28.428-26.860-25.631-26.658-26.709
Afskrivninger-216-80-53-218-674
Kapacitetsomkostninger0-20000
Primært resultat8.4896.2445.2344.0874.827
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-194-164-434-172-334
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-194-164-434-172-332
Ordinært resultat8.2956.0804.7993.9154.495
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.2956.0804.7993.9154.495
Skat af årets resultat-1.969-1.506-1.003-976-1.143
Årets resultat6.3274.5743.7962.9403.352

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger33714711211134
Andre anlæg og driftsmidler81740286128204
Øvrige materielle anlægsaktiver0195000
Materielle anlægsaktiver i alt1.154744197139338
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender536523517511505
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt536523517511505
Anlægsaktiver i alt1.6901.267714650843
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.93129.97122.22222.87222.730
Tilgodehavender hos nærtstående parter41311315201214
Andre tilgodehavender656455430590766
Værdipapirer00000
Likvide midler13.17510.54213.07613.17311.824
Omsætningsaktiver i alt45.81141.45836.32237.28735.563
Status balance47.50142.72437.03737.93736.405
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat579712789493453
Udbytte6.4604.6503.5002.9003.300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.03915.36214.28913.39313.753
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.03915.36214.28913.39313.753
Udskudt skat00000
Hensættelse25016--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.5421.3930
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002.5421.3930
Kortfristet gæld til nærtstående parter22.45720.21814.30815.78713.213
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.126609245428653
Varekreditorer62175290829358
Anden gæld6.7926.3595.3476.1078.428
Kortfristet gæld i alt30.43727.36220.19023.15122.652
Passiver i alt47.50142.72437.03737.93736.405

ANDET

2023-032022-032021-032020-032019-03
Antal ansatte3336353638
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OMRON ELECTRONICS A/S

CVR-nr 13438048

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

OMRON ELECTRONICS A/S

CVR-nr: 13438048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OMRON ELECTRONICS A/S

CVR-nr: 13438048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger