Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ole Dam Lauritsen Holding, Sindal ApS

CVR-nr33148399
AdresseGefionsvej 25, 9870 Sindal

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

14

4

4

4

4

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

470

306

234

181

250

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

-12

-12

-12

-12

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

470

295

222

169

238

Finansielle indtægter

0

53

0

58

0

Finansielle udgifter

-81

-1

-6

-9

-36

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

296

275

213

131

206

Finansielle poster netto

216

327

208

180

170

Ordinært resultat

389

346

216

218

202

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

389

346

216

218

202

Skat af årets resultat

7

-18

-3

-22

-2

Årets resultat

396

328

213

196

200

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

870

881

893

905

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

870

881

893

905

Kapitalandele

1.393

1.297

1.222

1.483

1.352

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.393

1.297

1.222

1.483

1.352

Anlægsaktiver i alt

1.393

2.167

2.103

2.376

2.257

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

130

77

67

49

52

Andre tilgodehavender

16

45

45

0

13

Værdipapirer

533

608

555

555

497

Likvide midler

1.549

102

59

39

25

Omsætningsaktiver i alt

2.228

832

726

643

587

Status balance

3.621

2.999

2.829

3.020

2.844

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

3.035

2.755

2.540

2.439

2.253

Udbytte

117

113

112

0

98

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

3.230

2.948

2.732

2.519

2.431

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

3.230

2.948

2.732

2.519

2.431

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

296

3

82

458

398

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

91

25

0

27

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

0

22

16

0

0

Kortfristet gæld i alt

391

51

98

501

413

Passiver i alt

3.621

2.999

2.829

3.020

2.844

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

Ole Dam Lauritsen Holding, Sindal ApS

CVR-nr 33148399

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ole Dam Lauritsen Holding, Sindal ApS

CVR-nr: 33148399

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ole Dam Lauritsen Holding, Sindal ApS

CVR-nr: 33148399

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger