Proff
Proff
Annonce
Annonce

Old Irish Pub Denmark A/S

CVR-nr35028692
AdresseVesterbrogade 2 D, 1620 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste109.98271.63761.99688.88180.949
Personaleomkostninger-53.997-37.022-46.569-56.285-50.103
Afskrivninger-7.618-8.440-8.960-8.473-8.092
Kapacitetsomkostninger-14.958-24.987-485-1.103-806
Primært resultat33.4081.1875.98323.02021.083
Finansielle indtægter1.8641.6931.175719171
Finansielle udgifter-2.171-2.365-1.547-603-1.037
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-307-673-372115-866
Ordinært resultat33.1015155.61023.13521.083
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat33.1015155.61023.13521.083
Skat af årets resultat-7.637-464-1.390-5.202-4.611
Årets resultat25.464514.22017.93316.472

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver291051462030
Immaterielle anlægsaktiver i alt29105146203292
Grunde og bygninger14.19114.33115.06116.47318.114
Andre anlæg og driftsmidler14.40116.07820.19717.32415.129
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28.59230.40935.25833.79733.243
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.9908.2898.2278.0687.647
Finansielle anlægsaktiver i alt8.9908.2898.2278.0687.647
Anlægsaktiver i alt37.61138.80243.63142.06741.181
Varebeholdninger3.3973.9922.3844.6743.006
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.0930002.795
Tilgodehavender hos nærtstående parter117.68179.43661.51455.52612.110
Andre tilgodehavender2.7168.58515.78512.28810.963
Værdipapirer00000
Likvide midler8658411.2011.8723.525
Omsætningsaktiver i alt130.75494.18381.17774.69134.132
Status balance168.365132.985124.808116.75975.313
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat80.01254.54754.49650.27632.343
Udbytte00000
Øvrige reserver2.9482.9482.1992.1992.305
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel83.46057.99557.19652.97535.149
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt83.46057.99557.19652.97535.149
Udskudt skat00000
Hensættelse4.4655.4353.8852.704308
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.7943.0123.4153.5470
Langfristet gæld til banker25.58332.75017.00003.939
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3253.2794.5564.1362.952
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt29.70239.04124.9717.6836.891
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.8492.131201.469117
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2292701362730
Kortfristet gæld til banker7.7119.12122.15021.407110
Selskabsskat7.43201.0094.9774.651
Varekreditorer15.88110.3977.19816.15718.611
Anden gæld15.6368.5948.2459.1139.476
Kortfristet gæld i alt50.73830.51338.75753.39632.965
Passiver i alt168.365132.985124.808116.75975.313

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte19181112129124
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Old Irish Pub Denmark A/S

CVR-nr 35028692

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Old Irish Pub Denmark A/S

CVR-nr: 35028692

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Old Irish Pub Denmark A/S

CVR-nr: 35028692

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger