Proff
Proff

Odsherred Stål ApS

CVR-nr30497120CVRP-nr1013188846
AdresseHovvejen 10, 4534 Hørve

Med ca. 30 medarbejdere kan vi arbejde med en meget flad struktur og en lille administration. Derfor kan vi konkurrere på pris og levere hurtig udrykning, når der brug for det. Og så kan vi kendes på, at vi altid har et eller flere unge mennesker med på værkstedet eller ude på arbejdspladserne. Hos Odsherred Stål ApS er vi stolte af vores fag, og vi vil gerne holde de stærke håndværks-traditioner i smedefaget ved lige. Men vi vil også forny os, lære nyt og få impulser udefra. Vi er en virksomhed, der tager socialt ansvar. Derfor har vi altid mindst 5 lærlinge ansat og arbejder i flere sammenhænge for at få flere unge i arbejde. Så sikrer vi, at der også fremover vil være dygtige folk i faget. Samtidig ser vi en mulighed for at hjælpe unge med at få en uddannelse. Ud over at have lærlinge på traditionel vis har vi også med stor fornøjelse været med til at uddanne en voksenlærling. Og så har vi haft en del unge fra produktionsskolen i Svinninge i praktik. Det giver liv på arbejdspladsen, og det giver de unge nogle muligheder. I to tilfælde har vi også haft elever fra Vallekilde-Hørve Friskole med på værkstedet fast en dag om ugen. I fire dage går de i skole, og den femte dag får de lidt variation og nogle praktiske erfaringer hos os. Odsherred Stål ApS er underleverandør til blandt andet M. J. Eriksson A/S, Elindco A/S, Anker Hansen A/S, Enemærke Petersen A/S, Hald & Halberg A/S, B. Nygaard Sørensen A/S og MT Højgaard A/S Der er typisk tale om specialopgaver og unikke konstruktioner, som udarbejdes efter mål. Vi har også leveret elementer til bænke, som kunstneren Monica Ritterband har udviklet i et samarbejde med Bondeskovgaard. Herudover servicerer vi en række landbrug samt industrivirksomheder i lokalområdet

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.6406.6597.6016.0656.066
Personaleomkostninger-5.812-5.301-5.705-5.350-5.338
Afskrivninger-244-236-139-164221
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3491.1161.611478727
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-64-41-63-80-179
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-64-41-63-80-178
Ordinært resultat2851.0751.548399549
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2851.0751.548399549
Skat af årets resultat-46-238-355-106-142
Årets resultat2398371.193293408

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler767692650375347
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt767692650375347
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver10890909090
Finansielle anlægsaktiver i alt10890909090
Anlægsaktiver i alt875782740465437
Varebeholdninger200150150200250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6252.8003.6203.2412.830
Tilgodehavender hos nærtstående parter07935525248
Andre tilgodehavender5036330137
Værdipapirer00000
Likvide midler59326327633792
Omsætningsaktiver i alt3.6004.2624.8934.2524.208
Status balance4.4755.0435.6334.7174.645
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.2972.0592.0221.3781.086
Udbytte080055000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.4222.9842.6971.5031.211
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.4222.9842.6971.5031.211
Udskudt skat00000
Hensættelse3181000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2985297142181
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2985297142181
Kortfristet gæld til nærtstående parter303211516761.323
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker045984443
Selskabsskat6623032400
Varekreditorer4881.0531.0841.215564
Anden gæld856401.1721.1371.323
Kortfristet gæld i alt1.7511.9892.8293.0723.254
Passiver i alt4.4755.0435.6334.7174.645

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1816201716
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Odsherred Stål ApS

CVR-nr 30497120

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Odsherred Stål ApS

CVR-nr: 30497120

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7034140

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Odsherred Stål ApS

CVR-nr: 30497120

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger