Proff
Proff
Annonce
Annonce

ODENSE SPORT & EVENT A/S

CVR-nr71172112
AdresseØrbækvej 350, 5220 Odense SØ

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning324.354308.780160.12596.100278.218
Vareforbrug28.20134.96411.76210.72317.337
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste187.325178.425105.35588.592161.303
Personaleomkostninger-161.382-158.026-87.654-92.338-131.259
Afskrivninger-17.805-19.739-18.476-18.093-18.502
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat42.8123.3568.492-22.38311.714
Finansielle indtægter1.7901.858876469172
Finansielle udgifter-19.626-10.249-10.872-11.004-11.461
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-17.836-8.391-9.996-10.535-11.289
Ordinært resultat24.976-5.035-1.504-32.918425
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.976-5.035-1.504-32.918425
Skat af årets resultat-6.0126629837.231-394
Årets resultat18.964-4.373-521-25.68731

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill61.64161.64134.80034.80061.641
Øvrige immaterielle anlægsaktiver25850212.04316.57714.594
Immaterielle anlægsaktiver i alt89.15982.90550.49955.07179.979
Grunde og bygninger438.155439.304341.947220.718245.073
Andre anlæg og driftsmidler007.4517.8488.373
Øvrige materielle anlægsaktiver160.42569.1181.049012.398
Materielle anlægsaktiver i alt598.580508.422464.058355.541347.750
Kapitalandele0040.94140.9410
Langfristede tilgodehavender0000852
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4242000
Finansielle anlægsaktiver i alt424240.94140.941852
Anlægsaktiver i alt689.977593.221557.148453.583430.932
Varebeholdninger3.9903.5658961.2221.894
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.43914.08612.1286.99016.167
Tilgodehavender hos nærtstående parter20.20049.31625.8740950
Andre tilgodehavender45.85913.20714.64520.8634.530
Værdipapirer00000
Likvide midler4295.8404851421.924
Omsætningsaktiver i alt95.82490.41858.67032.37629.925
Status balance785.801683.639615.818485.959460.857
Selskabskapital119.200119.200119.20086.00086.000
Overført resultat16.657-2.949-4.077-30.385-155
Udbytte00000
Øvrige reserver97.85597.77287.627-12.246-13.739
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel233.712214.022202.75043.36972.107
Minoritetsinteressernes andel-1550000
Egenkapital i alt233.557214.022202.75043.36972.107
Udskudt skat43.70036.87633.9504.13511.748
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0063.35668.49678.849
Langfristet gæld til banker04.7472.9514.4495.914
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld35.37249.746123.501129.60879.294
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt338.015360.329266.666252.096223.705
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.3512.039000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter005.1345.1367.814
Kortfristet gæld til banker70.7333.14711.73432.34328.164
Selskabsskat2681.68400849
Varekreditorer46.90720.23819.2636.62223.846
Anden gæld56.42949.02353.76556.70060.786
Kortfristet gæld i alt214.229109.287146.402190.494165.045
Passiver i alt785.800683.639615.818485.959460.857

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte260270---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ODENSE SPORT & EVENT A/S

CVR-nr 71172112

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ODENSE SPORT & EVENT A/S

CVR-nr: 71172112

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ODENSE SPORT & EVENT A/S

CVR-nr: 71172112

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger