Proff
Proff
Annonce
Annonce

NOVOZYMES BIOAG A/S

CVR-nr30919246
AdresseKrogshøjvej 36, 2880 Bagsværd

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning148.562.040133.335149.4258.922328.208
Vareforbrug8.04910.0816.87032.54032.584
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste364.470.630232.609201.916379.115309.524
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-109.562-110.660-174.705-146.173-220.991
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat254.908.678121.94927.211232.94288.532
Finansielle indtægter7.5446.3573.93230.61822.266
Finansielle udgifter-4.569-5.017-5.768-40.152-34.815
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto75.08724.036-20.000230.945-43.797
Finansielle poster netto78.06225.376-21.836221.411-56.347
Ordinært resultat332.971147.3255.375454.35232.186
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat332.971147.3255.375454.35232.186
Skat af årets resultat60.152-28.150-15.335-110.125-20.538
Årets resultat272.818.768119.175-9.960344.22811.647

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill001.15631.80462.452
Øvrige immaterielle anlægsaktiver41.476149.560259.960404.017481.018
Immaterielle anlægsaktiver i alt41.476149.560261.115435.820543.470
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele209.919181.565178.065173.327172.118
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt209.919181.565178.065173.327172.118
Anlægsaktiver i alt251.395.415331.125439.180609.147715.588
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13.069000
Tilgodehavender hos nærtstående parter761.695487.964359.605965.3351.066.673
Andre tilgodehavender8.50021203431.589
Værdipapirer00000
Likvide midler1.053721962.868464
Omsætningsaktiver i alt771.248.986491.966359.701968.5461.069.939
Status balance1.022.644.401823.091798.8821.577.6931.785.526
Selskabskapital600.000600600600600
Overført resultat419.659546.841517.666551.806607.578
Udbytte400.00090.00075.000400.000105.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel820.259.280637.441593.266952.406713.178
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt820.259.280637.441593.266952.406713.178
Udskudt skat00000
Hensættelse8.05332.59656.83094.958236.501
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000338.745
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000338.745
Kortfristet gæld til nærtstående parter107.79684.28186.947269.531102.667
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat79.91150.81352.917252.47650.975
Varekreditorer35225697940
Anden gæld6.27317.7058.8258.229343.460
Kortfristet gæld i alt194.332153.055148.786530.330497.102
Passiver i alt1.022.644823.091798.8821.577.6931.785.526

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NOVOZYMES BIOAG A/S

CVR-nr 30919246

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NOVOZYMES BIOAG A/S

CVR-nr: 30919246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

NOVOZYMES BIOAG A/S

CVR-nr: 30919246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger