Proff
Proff
Annonce
Annonce

NOVO NORDISK FONDEN

CVR-nr10582989
AdresseTuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning38.000.0006.000.0008.000.0005.800.000131.398.000
Vareforbrug000028.090.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste38.000.0006.000.0008.000.0005.800.000103.308.000
Personaleomkostninger-184.000-174.000-150.000-124.0000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-188.000-127.000-125.000-108.000-53.707.000
Primært resultat37.628.0005.699.0007.725.0005.568.00050.577.000
Finansielle indtægter003.099.00002.233.000
Finansielle udgifter0000-2.108.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.965.0003.419.00002.476.000-2.165.000
Finansielle poster netto2.965.0003.419.0003.099.0002.476.000-2.040.000
Ordinært resultat34.663.0009.118.00010.824.0008.044.00048.537.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat34.663.0009.118.00010.824.0008.044.00048.537.000
Skat af årets resultat1.000-12.041.0000-10.453.000-9.426.000
Årets resultat34.664.0009.118.00010.824.0008.044.00039.111.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver20.0009.00063.00071.0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt20.0009.00063.00071.00012.875.000
Grunde og bygninger4.000031.00031.0000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.000031.00031.00055.578.000
Kapitalandele2.134.0002.142.0002.163.0002.145.00016.139.000
Langfristede tilgodehavender22.644.000020.000013.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver16.00011.0007.0007.00067.060.000
Finansielle anlægsaktiver i alt24.794.0002.153.0002.190.0002.152.00083.212.000
Anlægsaktiver i alt24.827.0002.162.0002.284.0002.254.000149.510.000
Varebeholdninger000019.844.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000026.125.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.400.0000000
Andre tilgodehavender26.665.00027.300.00022.847.00016.655.0001.191.000
Værdipapirer00000
Likvide midler22.0009.00093.00043.00017.886.000
Omsætningsaktiver i alt34.087.00027.309.00022.940.00016.698.00069.576.000
Status balance58.914.00029.471.00025.224.00018.952.000219.086.000
Selskabskapital22.00022.00022.00022.00022.000
Overført resultat000086.800.000
Udbytte23.119.0000000
Øvrige reserver15.000.00010.599.00010.144.0004.799.0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel38.141.00010.621.00010.166.0004.821.00086.543.000
Minoritetsinteressernes andel000046.178.000
Egenkapital i alt38.141.00010.621.00010.166.0004.821.000132.721.000
Udskudt skat00001.297.000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00004.980.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000275.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00006.552.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter19.00013.00028.00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00002.882.000
Selskabsskat00004.838.000
Varekreditorer7.00025.00043.00039.0008.462.000
Anden gæld20.747.00018.812.00014.987.00014.092.00021.453.000
Kortfristet gæld i alt20.773.00018.850.00015.058.00014.131.00048.465.000
Passiver i alt58.914.00029.471.00025.224.00018.952.000219.086.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte160131173131-

Hent gratis årsrapporter

NOVO NORDISK FONDEN

CVR-nr 10582989

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NOVO NORDISK FONDEN

CVR-nr: 10582989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

NOVO NORDISK FONDEN

CVR-nr: 10582989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger