Proff
Proff

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr10206987
AdresseRingager 2B, 2605 Brøndby

Norva24 er dannet af en række lokale kloakvirksomheder, som slog sig sammen i 2015. I dag er vi Nordens største selskab inden for kloakservice og service af underjordisk infrastruktur.

Vi leverer en bred vifte af tjenester til bl.a. produktionsvirksomheder, hoteller, restauranter, tankstationer, entreprenører, offentlige myndigheder og private borgere: fra kloakservice, TV-inspektion, opsætning af rottespærre og højvandssikring til avanceret gravesugning, højtryksspuling, tømning af fedt- og olieudskillere og transport af farligt affald.

Vi har lokale afdelinger spredt over hele landet for at sikre lokal tilstedeværelse, tæt kundekontakt og ikke mindst hurtig, pålidelig udrykning, når der er brug for det, døgnet rundt, 365 dage om året. Med os på opgaven er både virksomheder, boligselskaber og private sikret, at jobbet bliver udført korrekt og til den aftalte tid.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste141.886126.212138.853136.363127.481
Personaleomkostninger-106.458-106.172-114.866-111.869-97.966
Afskrivninger-28.871-28.813-36.300-26.675-22.099
Kapacitetsomkostninger0-2.090-293-22-161
Primært resultat6.557-10.863-12.606-2.2037.255
Finansielle indtægter871066411219
Finansielle udgifter-2.396-2.278-1.428-1.909-1.359
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto180000
Finansielle poster netto-2.291-2.172-1.364-1.797-1.340
Ordinært resultat4.266-13.035-13.970-4.0005.915
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.266-13.035-13.970-4.0005.915
Skat af årets resultat-7573.2911.7731.168-1.302
Årets resultat3.509-9.744-12.197-2.8324.613

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill8.13310.26012.47615.25412.860
Øvrige immaterielle anlægsaktiver59921239392
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.19210.35212.48815.29313.252
Grunde og bygninger14.54725.00525.83128.62929.362
Andre anlæg og driftsmidler85.35295.23290.882106.35498.889
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt99.899120.237116.713134.983128.251
Kapitalandele18.2020007.516
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.3121.3021.2911.6811.923
Finansielle anlægsaktiver i alt19.5141.3021.2911.6819.439
Anlægsaktiver i alt127.605131.891130.492151.957150.942
Varebeholdninger0000304
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser42.16038.19438.82256.24555.246
Tilgodehavender hos nærtstående parter0016900
Andre tilgodehavender6542.5161.9001.9001.693
Værdipapirer00000
Likvide midler1545271854
Omsætningsaktiver i alt44.27442.31342.66159.62758.374
Status balance171.879174.204173.153211.584209.316
Selskabskapital510510510510510
Overført resultat38.09036.62846.37258.56961.401
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel38.60037.13846.88259.07961.911
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt38.60037.13846.88259.07961.911
Udskudt skat00000
Hensættelse-08283.3823.014
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter02.273000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter20.1250000
Anden langfristet gæld59.29367.99071.50076.61877.687
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt79.41870.26371.50076.61877.687
Kortfristet gæld til nærtstående parter018.9755.62818.386550
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.91700014.130
Selskabsskat70900086
Varekreditorer15.83314.16413.81417.48412.823
Anden gæld35.40233.66434.50136.63539.115
Kortfristet gæld i alt53.86166.80353.94372.50566.704
Passiver i alt171.879174.204173.153211.584209.316

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte142144161159145
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr 10206987

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr: 10206987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7040552


Certificeringer

Vi vil øge vores andel af grønnere services og reducere vores energiforbrug
Vi vil øge vores andel af grønnere services og reducere vores energiforbrug
Vi arbejder efter FNs Verdensmål - nr. 6 og 7
Vi arbejder efter FNs Verdensmål - nr. 6 og 7
Vi er ISO 14001 certificeret - Verdens mest anerkendte standard for miljøstyring
Vi er ISO 14001 certificeret - Verdens mest anerkendte standard for miljøstyring

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Har du et akut problem? Ring til vores Døgnvagt på tlf. 70 120 222

Kreditrapport

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr: 10206987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger