Proff
Proff

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr10206987
AdresseRingager 2B, 2605 Brøndby

Norva24 er dannet af en række lokale kloakvirksomheder, som slog sig sammen i 2015. I dag er vi Nordens største selskab inden for kloakservice og service af underjordisk infrastruktur.

Vi leverer en bred vifte af tjenester til bl.a. produktionsvirksomheder, hoteller, restauranter, tankstationer, entreprenører, offentlige myndigheder og private borgere: fra kloakservice, TV-inspektion, opsætning af rottespærre og højvandssikring til avanceret gravesugning, højtryksspuling, tømning af fedt- og olieudskillere og transport af farligt affald.

Vi har lokale afdelinger spredt over hele landet for at sikre lokal tilstedeværelse, tæt kundekontakt og ikke mindst hurtig, pålidelig udrykning, når der er brug for det, døgnet rundt, 365 dage om året. Med os på opgaven er både virksomheder, boligselskaber og private sikret, at jobbet bliver udført korrekt og til den aftalte tid.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

141.886

126.212

138.853

136.363

127.481

Personaleomkostninger

-106.458

-106.172

-114.866

-111.869

-97.966

Afskrivninger

-28.871

-28.813

-36.300

-26.675

-22.099

Kapacitetsomkostninger

0

-2.090

-293

-22

-161

Primært resultat

6.557

-10.863

-12.606

-2.203

7.255

Finansielle indtægter

87

106

64

112

19

Finansielle udgifter

-2.396

-2.278

-1.428

-1.909

-1.359

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

18

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-2.291

-2.172

-1.364

-1.797

-1.340

Ordinært resultat

4.266

-13.035

-13.970

-4.000

5.915

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4.266

-13.035

-13.970

-4.000

5.915

Skat af årets resultat

-757

3.291

1.773

1.168

-1.302

Årets resultat

3.509

-9.744

-12.197

-2.832

4.613

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

8.133

10.260

12.476

15.254

12.860

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

59

92

12

39

392

Immaterielle anlægsaktiver i alt

8.192

10.352

12.488

15.293

13.252

Grunde og bygninger

14.547

25.005

25.831

28.629

29.362

Andre anlæg og driftsmidler

85.352

95.232

90.882

106.354

98.889

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

99.899

120.237

116.713

134.983

128.251

Kapitalandele

18.202

0

0

0

7.516

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.312

1.302

1.291

1.681

1.923

Finansielle anlægsaktiver i alt

19.514

1.302

1.291

1.681

9.439

Anlægsaktiver i alt

127.605

131.891

130.492

151.957

150.942

Varebeholdninger

0

0

0

0

304

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

42.160

38.194

38.822

56.245

55.246

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

169

0

0

Andre tilgodehavender

654

2.516

1.900

1.900

1.693

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

15

45

27

18

54

Omsætningsaktiver i alt

44.274

42.313

42.661

59.627

58.374

Status balance

171.879

174.204

173.153

211.584

209.316

Selskabskapital

510

510

510

510

510

Overført resultat

38.090

36.628

46.372

58.569

61.401

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

38.600

37.138

46.882

59.079

61.911

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

38.600

37.138

46.882

59.079

61.911

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

0

828

3.382

3.014

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

2.273

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

20.125

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

59.293

67.990

71.500

76.618

77.687

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

79.418

70.263

71.500

76.618

77.687

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

18.975

5.628

18.386

550

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

1.917

0

0

0

14.130

Selskabsskat

709

0

0

0

86

Varekreditorer

15.833

14.164

13.814

17.484

12.823

Anden gæld

35.402

33.664

34.501

36.635

39.115

Kortfristet gæld i alt

53.861

66.803

53.943

72.505

66.704

Passiver i alt

171.879

174.204

173.153

211.584

209.316

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

142

144

161

159

145

Hent gratis årsrapporter

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr 10206987

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr: 10206987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7040552


Certificeringer

Vi er ISO 14001 certificeret - Verdens mest anerkendte standard for miljøstyring
Vi er ISO 14001 certificeret - Verdens mest anerkendte standard for miljøstyring
Vi arbejder efter FNs Verdensmål - nr. 6 og 7
Vi arbejder efter FNs Verdensmål - nr. 6 og 7
Vi vil øge vores andel af grønnere services og reducere vores energiforbrug
Vi vil øge vores andel af grønnere services og reducere vores energiforbrug

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Har du et akut problem? Ring til vores Døgnvagt på tlf. 70 120 222

Kreditrapport

Norva24 Danmark A/S

CVR-nr: 10206987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger