Proff
Proff

Nordliv Byg A/S

CVR-nr36694823
AdresseMarielundvej 46 A st, 2730 Herlev

Gennemført planlægning og projektering
Forud for ethvert erhvervsbyggeri foreligger en analyse-, planlægnings- og projekteringsfase. Denne fase er yderst vigtig for det færdige resultat og målet om at få opfyldt alle de ønsker og behov jeres virksomhed måtte have. Vi bistår med rådgivning og vejledning i hele projektets opstartsfase og deltager aktivt i planlægningen og idéudviklingen, i det omfang opgaven kræver.

Gennem tæt dialog får vi i fællesskab afdækket de krav I har til byggeriet, til materialevalg, til design og til udførelsen. Vi ved at erhvervsbyggeri ofte er forbundet med store investeringer og derfor er det vigtigt at der er ro i maven, når projektet går i gang.


Tag første spadestik
Søger I en kompetent samarbejdspartner til jeres næste erhvervsbyggeri? Tag Nordliv Byg med på holdet. Vi er altid klar til at tage en snak om jeres tanker og idéer til jeres næste projekt. Vi kan kontaktes på telefon 20 40 91 60 og på e-mail info@nordlivbyg.dk.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.2738.8899.2039.4387.296
Personaleomkostninger-8.619-5.468-5.369-5.582-4.507
Afskrivninger-271-216-62-62-330
Kapacitetsomkostninger-10-350-28-7
Primært resultat6.3733.1703.7723.7672.452
Finansielle indtægter466209142784
Finansielle udgifter-212-102-33-44-61
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto25410711034-57
Ordinært resultat6.6273.2773.8813.8012.395
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.6273.2773.8813.8012.395
Skat af årets resultat-1.480-735-863-847-537
Årets resultat5.1482.5433.0182.9541.858

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.6445.710495664
Andre anlæg og driftsmidler97870676971470
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.6226.416818770133
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8882797829
Finansielle anlægsaktiver i alt8882797829
Anlægsaktiver i alt6.7106.497898848163
Varebeholdninger15151085
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.7898.1887.6943.6282.011
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.7925.6564.5982.4600
Andre tilgodehavender00621855
Værdipapirer00000
Likvide midler9.7222.4132.9157.4223.773
Omsætningsaktiver i alt23.81216.52315.48813.6575.993
Status balance30.52223.02016.38514.5056.155
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.2568.1089.5656.5473.593
Udbytte4.0004.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.75612.60810.0657.0474.093
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.75612.60810.0657.0474.093
Udskudt skat40058290
Hensættelse404458290
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000051
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt40058051
Kortfristet gæld til nærtstående parter4118114116456
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.3104.224000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10.4984.9955.0365.239796
Anden gæld1.9151.0311.1122.075759
Kortfristet gæld i alt16.72710.3686.2627.4302.011
Passiver i alt30.52223.02016.38514.5056.155

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1814121211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nordliv Byg A/S

CVR-nr 36694823

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nordliv Byg A/S

CVR-nr: 36694823

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7048093

Firmaets links

Kreditrapport

Nordliv Byg A/S

CVR-nr: 36694823

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger