Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nobia Denmark A/S

CVR-nr89645417
AdresseIndustrivej 6, 6870 Ølgod

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.244.1002.490.1792.086.4421.909.7791.858.539
Vareforbrug2.067.4951.622.11501.214.7551.171.882
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.197.074868.064728.351695.024686.657
Personaleomkostninger-769.025-550.811-522.772-449.5350
Afskrivninger-46.5250000
Kapacitetsomkostninger-8.157-494.070-83.819-416.802-410.531
Primært resultat373.367437.529319.182361.271276.126
Finansielle indtægter6.2658.5974.4106084.282
Finansielle udgifter-13.282-14.237-11.977-1.822-4.608
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-19969.07565.07084.26321.676
Finansielle poster netto-7.21663.43557.50383.04921.350
Ordinært resultat366.151437.529376.685361.271297.476
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat366.151437.529376.685361.271297.476
Skat af årets resultat-82.109-82.069-66.627-60.998-61.637
Årets resultat284.042355.460310.058300.273235.839

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.6074.9392.8534.9557.742
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.6074.9392.8534.9557.742
Grunde og bygninger85.00581.39287.743119.578127.152
Andre anlæg og driftsmidler136.969109.50188.272100.22491.564
Øvrige materielle anlægsaktiver15.08823.0028.7394.45813.176
Materielle anlægsaktiver i alt237.062213.895184.754224.260231.892
Kapitalandele5.420154.979153.122170.658128.163
Langfristede tilgodehavender11.4862.7334.0911.4521.604
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver20.74420.64119.46419.37019.068
Finansielle anlægsaktiver i alt37.650178.353176.677191.480148.835
Anlægsaktiver i alt282.319397.187364.284420.695388.469
Varebeholdninger171.641143.963107.40191.87086.307
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser238.02353.71446.62258.68738.806
Tilgodehavender hos nærtstående parter418.969522.537416.327378.424276.094
Andre tilgodehavender127.64517.10011.72515.06022.713
Værdipapirer00000
Likvide midler17.4674821.915641602
Omsætningsaktiver i alt974.361767.103616.717554.063442.264
Status balance1.256.6801.164.290981.001974.758830.733
Selskabskapital41.00041.00041.00041.00041.000
Overført resultat68.22164.746206.502263.606236.133
Udbytte280.000497.000290.000270.000240.000
Øvrige reserver3.954-413-4.06600
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel393.175602.333533.436574.606517.133
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt393.175602.333533.436574.606517.133
Udskudt skat00000
Hensættelse15.85911.7638.56411.12615.098
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld40.45534.73743.87315.5071.670
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt40.45534.73743.87315.5071.670
Kortfristet gæld til nærtstående parter24.13241.138063.2023.601
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer540.336266.211187.153163.742149.115
Anden gæld242.723208.108207.975146.575144.116
Kortfristet gæld i alt807.191515.457395.128373.519296.832
Passiver i alt1.256.6801.164.290981.001974.758830.733

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1.335856869849868
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nobia Denmark A/S

CVR-nr 89645417

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger