Proff
Proff
Annonce
Annonce

NKT PHOTONICS A/S

CVR-nr10048265
AdresseBlokken 84, 3460 Birkerød
Del afNKT A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning557.000448.827390.000372.000323.829
Vareforbrug387.250313.995347.055199.002188.426
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste177.000144.69251.891179.526183.568
Personaleomkostninger-150.566-144.925-88.931-70.358-130.683
Afskrivninger-55.088-45.824-35.212-21.439-19.494
Kapacitetsomkostninger-3.374-510-58600
Primært resultat-32.000-46.567-72.83888.00033.391
Finansielle indtægter5.9949.5998550275
Finansielle udgifter-46.385-35.843-29.264-926-2.467
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto49.6030000
Finansielle poster netto9.212-26.244-28.409-926-2.191
Ordinært resultat-23.000-72.811-101.24786.80331.200
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-23.000-72.811-101.24786.80331.200
Skat af årets resultat19.93618.74926.479-10.434-6.752
Årets resultat-2.586-54.062-74.76876.00024.448

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver222.608184.762191.447158.339111.491
Immaterielle anlægsaktiver i alt222.608184.762191.447158.339111.491
Grunde og bygninger34.5403.8117301.0951.460
Andre anlæg og driftsmidler29.10729.31133.40317.24623.541
Øvrige materielle anlægsaktiver22.74826.7324.01218.3306.964
Materielle anlægsaktiver i alt86.39559.85438.14536.67131.964
Kapitalandele396.667403.867403.310403.310404.343
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.2341.5821.0141.0011.469
Finansielle anlægsaktiver i alt399.901405.449404.324404.311405.812
Anlægsaktiver i alt708.904650.065633.916599.321549.268
Varebeholdninger136.55683.40066.03277.10546.963
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser115.00876.53384.08085.34472.443
Tilgodehavender hos nærtstående parter144.87690.323147.360142.47581.208
Andre tilgodehavender28.83047.49921.06512.0023.614
Værdipapirer00000
Likvide midler0161655416
Omsætningsaktiver i alt430.064300.272319.344319.288209.481
Status balance1.139.000950.337953.000919.000758.748
Selskabskapital15.20015.20015.20015.20015.200
Overført resultat-176.994-132.338-85.31110.205-39.142
Udbytte00000
Øvrige reserver127.22885.15897.51476.76649.744
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-35.000-31.98027.000102.00025.802
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-35.000-31.98027.000102.00025.802
Udskudt skat00000
Hensættelse14.98716.33410.92222.5073.059
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter1.013.952854.989734.290674.209584.957
Anden langfristet gæld90053.93115.52920.81016.163
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.014.852908.920749.819695.019601.120
Kortfristet gæld til nærtstående parter35.513089.69127.35510.987
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00004.808
Varekreditorer64.79439.89038.11828.73637.088
Anden gæld43.38817.17337.30742.82175.884
Kortfristet gæld i alt143.69557.063165.11698.912128.767
Passiver i alt1.138.968950.337953.260918.609758.748

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte264215230174154
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NKT PHOTONICS A/S

CVR-nr 10048265

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NKT PHOTONICS A/S

CVR-nr: 10048265

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NKT PHOTONICS A/S

CVR-nr: 10048265

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger