Proff
Proff
Annonce

NICOLAJ ENGROS ApS

CVR-nr33592590
AdresseGisselfeldvej 18, 4690 Haslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste425899617708724
Personaleomkostninger-672-890-657-646-396
Afskrivninger-31-68-62-45-58
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-278-60-10217270
Finansielle indtægter1180153
Finansielle udgifter-71-53-31-74-62
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto47-53-29-68-58
Ordinært resultat-231-112-131-51211
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-231-112-131-51211
Skat af årets resultat48242911-50
Årets resultat-183-89-102-40161

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger415911477117
Andre anlæg og driftsmidler2437492615
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6596164103132
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6596164103132
Varebeholdninger1.6481.6501.6411.9951.370
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser50651580715
Tilgodehavender hos nærtstående parter525245170
Andre tilgodehavender1831341138161
Værdipapirer00000
Likvide midler23272293
Omsætningsaktiver i alt1.9351.9051.8152.2822.451
Status balance2.0002.0011.9792.3852.582
Selskabskapital8080808080
Overført resultat7249069951.0971.138
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8049861.0751.1771.218
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8049861.0751.1771.218
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000053
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000053
Kortfristet gæld til nærtstående parter12813535212254
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker513334238170
Selskabsskat00000
Varekreditorer161203190563798
Anden gæld394343441417259
Kortfristet gæld i alt1.1961.0159041.2081.312
Passiver i alt2.0002.0011.9792.3852.582

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----1
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NICOLAJ ENGROS ApS

CVR-nr 33592590

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NICOLAJ ENGROS ApS

CVR-nr: 33592590

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NICOLAJ ENGROS ApS

CVR-nr: 33592590

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger