Proff
Proff
Annonce
Annonce

Næstved VVS Entreprise ApS

CVR-nr14800174CVRP-nr1000808010
AdresseÆrøvej 3, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.43110.0969.41613.78612.199
Personaleomkostninger-8.744-9.117-8.558-13.904-11.326
Afskrivninger-241-277-292-307-285
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat446702566-425588
Finansielle indtægter01132
Finansielle udgifter-89-94-99-118-121
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-89-93-98-115-119
Ordinært resultat357609468-541469
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat357609468-541469
Skat af årets resultat-81-139-109112-122
Årets resultat276470359-429347

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.1413.2673.3943.5203.600
Andre anlæg og driftsmidler426389313485351
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.5673.6573.7074.0053.951
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.5673.6573.7074.0053.951
Varebeholdninger722666679687621
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.8405.5464.1845.9905.163
Tilgodehavender hos nærtstående parter0199199198149
Andre tilgodehavender1785112590
Værdipapirer00000
Likvide midler761.4442.39551.697
Omsætningsaktiver i alt6.9587.9847.7327.1458.773
Status balance10.52511.64111.43811.15012.724
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.7581.6981.5581.3151.710
Udbytte2503651500400
Øvrige reserver1.0951.1291.1631.1971.232
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.6033.6923.3713.0123.842
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.6033.6923.3713.0123.842
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5171.5361.3971.2881.394
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter175263348430509
Langfristet gæld til banker000067
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt175263348430576
Kortfristet gæld til nærtstående parter7600014
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0003730
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.6422.8382.5103.1833.386
Anden gæld2.5123.3123.8112.8643.512
Kortfristet gæld i alt5.2306.1496.3216.4196.912
Passiver i alt10.52511.64111.43811.15012.724

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte1920192924
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Næstved VVS Entreprise ApS

CVR-nr 14800174

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Næstved VVS Entreprise ApS

CVR-nr: 14800174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Næstved VVS Entreprise ApS

CVR-nr: 14800174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger