Proff
Proff

Nanostone A/S

CVR-nr32199186
AdresseBaldersbuen 15, 2640 Hedehusene

NANOSTONE A/S SIDEN 2009
Nanostone er Danmarks førende indenfor specialafrensning og overfladebehandling. Virksomheden havde sine første eksperimenter med rensning af fliser tilbage i 2008, hvor flisepest var relativt ukendt og kun lige begyndt at sætte sig for alvor på danskernes fliser. Efter at finde frem til den korrekte renseteknik og efterbehandling af fliserne, blev firmaet stiftet i 2009 af Claus Møller og Nicklas Christensen. Virksomheden er siden vokset sig større med kontor i København og Århus og har i højsæsonen omkring 100 ansatte i Danmark og servicerer mere end 30.000 ejendomme hvert år. Virksomheden er nomineret 6 gange i streg til Børsen Gazelle og har vundet prisen som Årets Algebehandler af Anmeld Håndværker. Succesen mener ejerne selv, kommer af at holde fast i værdierne, som virksomheden startede ud med. Vi skal være jordnære, til at få fat på og give den samme gode service lige fra den mindste til den største opgave. Vi giver vores ansatte ejerskab til at kunne tage stilling og løse udfordringer, så når vi laver fejl, så skal vores kunder se, at vi gør alt for at rette op med det samme. Vi har et godt produkt, som viser en markant forskel og det giver også virkelig glade kunder, hvilket gør det ekstra sjovt at gå på arbejde. Og det er også en af grundene til at virksomheden blomstrer og fortsætter sin vækst. Idag leverer Nanostone flere services, men holder fokus på, at vores services hovedsageligt skal være omkranset ejendommen udenfor og det skal være opgaver, hvor vores kunder har et behov og hvor det kan være omsonst at holde ved lige.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

25.180

31.122

30.217

16.839

12.120

Personaleomkostninger

-26.098

-17.065

-9.654

-6.692

-6.227

Afskrivninger

-1.969

-1.100

-934

-742

-487

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-2.887

12.956

19.630

9.405

5.406

Finansielle indtægter

59

44

16

15

7

Finansielle udgifter

-415

-74

-42

-8

-28

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-2.092

-285

12

100

78

Finansielle poster netto

-2.448

-314

-14

107

58

Ordinært resultat

-5.335

12.642

19.615

9.512

5.464

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-5.335

12.642

19.615

9.512

5.464

Skat af årets resultat

705

-2.862

-4.304

-2.077

-1.258

Årets resultat

-4.630

9.780

15.312

7.435

4.206

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

1.011

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.011

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

5.078

2.842

2.524

2.775

2.009

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

90

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

5.078

2.932

2.524

2.775

2.009

Kapitalandele

3.954

0

102

290

190

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

106

53

53

52

52

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.059

53

156

342

242

Anlægsaktiver i alt

10.149

2.985

2.680

3.117

2.250

Varebeholdninger

2.020

600

390

250

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.684

3.376

2.192

661

373

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.081

1.072

51

6

32

Andre tilgodehavender

1.496

11

371

248

2.472

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

913

13.725

13.712

4.443

2.051

Omsætningsaktiver i alt

12.723

18.975

16.758

5.608

4.929

Status balance

22.871

21.960

19.438

8.725

7.179

Selskabskapital

500

500

500

500

125

Overført resultat

-5.244

0

15.556

246

87

Udbytte

0

15.338

0

7.000

5.412

Øvrige reserver

789

0

2

0

99

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-3.955

15.838

16.058

7.746

5.723

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-3.955

15.838

16.058

7.746

5.723

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

25

67

110

106

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

106

53

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

106

53

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

16.241

46

0

0

88

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

21

69

2

0

0

Selskabsskat

0

2.228

0

0

0

Varekreditorer

2.565

1.599

650

332

929

Anden gæld

8.000

2.154

2.555

484

332

Kortfristet gæld i alt

26.827

6.097

3.207

816

1.350

Passiver i alt

22.871

21.960

19.438

8.725

7.179

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

60

39

24

18

14

Hent gratis årsrapporter

Nanostone A/S

CVR-nr 32199186

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nanostone A/S

CVR-nr: 32199186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7052367


Certificeringer

GAZELLE 2016-17-18-19-20-21 & 22 | Børsen ✔
GAZELLE 2016-17-18-19-20-21 & 22 | Børsen ✔
Elite Smiley | Anmeld Håndværker ✔
Elite Smiley | Anmeld Håndværker ✔
Vi støtter Ældre Sagen ✔
Vi støtter Ældre Sagen ✔

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 8:00 - 16.00

Kreditrapport

Nanostone A/S

CVR-nr: 32199186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger