Proff
Proff
Annonce

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND

CVR-nr24245977
AdresseDen Røde Plads 16, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.16414.79817.97715.78915.456
Personaleomkostninger-13.741-13.207-10.434-9.029-13.043
Afskrivninger-1.413-1.894-2.100-6.065-2.265
Kapacitetsomkostninger000-3750
Primært resultat1.009-3045.442321149
Finansielle indtægter1700000
Finansielle udgifter-24-134-83-84-39
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto145-134-83-84-39
Ordinært resultat1.155-4385.360236109
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.155-4385.360236109
Skat af årets resultat-236135-66600
Årets resultat918-3034.694236109

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler6.7077.6258.4875.57011.167
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.7077.6258.4875.57011.167
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.7077.6258.4875.57011.167
Varebeholdninger769459511236471
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.1226.5205.6073.0534.348
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2475528051.343452
Værdipapirer13.1550000
Likvide midler1.2939.5646.8118.8182.431
Omsætningsaktiver i alt21.70921.51018.20214.14219.015
Status balance28.41629.13526.68919.71230.183
Selskabskapital4.9004.9004.9004.9004.900
Overført resultat6.1015.1825.485791555
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.00110.08210.3855.6915.455
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.00110.08210.3855.6915.455
Udskudt skat00000
Hensættelse101----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld458442451713109
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt458442451713109
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3232403841
Selskabsskat0066600
Varekreditorer1.5104.2421.7982.4781.627
Anden gæld15.31414.33613.35010.79222.950
Kortfristet gæld i alt16.85718.61015.85313.30824.619
Passiver i alt28.41629.13526.68919.71230.183

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2120171329
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND

CVR-nr 24245977

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND

CVR-nr: 24245977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND

CVR-nr: 24245977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger