Proff
Proff
Annonce
Annonce

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr37370037CVRP-nr1021059508
AdressePostmosen 2, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

113

174

160

75

247

Personaleomkostninger

-78

-117

-174

-3

-192

Afskrivninger

-8

-5

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

-11

0

0

0

Primært resultat

27

41

-5

76

52

Finansielle indtægter

8

1

0

1

0

Finansielle udgifter

-4

-2

0

-4

-2

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

7

10

8

0

Finansielle poster netto

4

6

9

5

-2

Ordinært resultat

30

47

-5

76

52

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

30

47

-5

76

52

Skat af årets resultat

-9

-11

0

-17

-12

Årets resultat

22

36

-4

59

40

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

12

20

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

12

20

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

12

20

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

78

4

31

46

33

Tilgodehavender hos nærtstående parter

144

152

141

212

143

Andre tilgodehavender

0

5

0

0

13

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

8

59

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

230

223

190

280

211

Status balance

242

243

190

280

211

Selskabskapital

40

40

40

0

0

Overført resultat

66

44

9

3

19

Udbytte

0

0

0

75

0

Øvrige reserver

0

0

0

50

50

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

106

84

49

128

69

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

106

84

49

128

69

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

3

----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

14

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

4

12

0

16

0

Varekreditorer

80

52

63

66

55

Anden gæld

35

94

79

69

87

Kortfristet gæld i alt

133

159

141

152

142

Passiver i alt

242

243

190

280

211

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

1

0

1

Hent gratis årsrapporter

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr 37370037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr: 37370037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr: 37370037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger