Proff
Proff
Annonce
Annonce

Murerfirmaet Marker ApS

CVR-nr32273912CVRP-nr1015355731
AdresseBjørnbaksvej 25, 2770 Kastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

7.289

5.709

4.842

5.528

5.024

Personaleomkostninger

-2.215

-1.927

-1.908

-2.237

-1.600

Afskrivninger

-42

-89

-89

-113

-127

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

5.032

3.693

2.844

3.177

3.297

Finansielle indtægter

0

0

0

30

1

Finansielle udgifter

-125

-81

-21

-12

-16

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-125

-81

-21

17

-15

Ordinært resultat

4.907

3.613

2.824

3.195

3.282

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4.907

3.613

2.824

3.195

3.282

Skat af årets resultat

-1.109

-809

-631

-703

-727

Årets resultat

3.798

2.803

2.193

2.491

2.555

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

257

103

193

261

234

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

257

103

193

261

234

Kapitalandele

45

45

45

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

45

45

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

45

45

45

45

45

Anlægsaktiver i alt

302

149

238

306

279

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

542

563

400

680

698

Tilgodehavender hos nærtstående parter

10.828

9.568

5.200

1.846

4.016

Andre tilgodehavender

1.756

652

530

521

520

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

142

275

306

1.727

141

Omsætningsaktiver i alt

13.268

11.064

6.436

4.775

5.375

Status balance

13.570

11.213

6.674

5.081

5.654

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

4.880

1.082

928

936

845

Udbytte

0

2.650

2.200

2.400

2.400

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.005

3.857

3.253

3.461

3.370

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.005

3.857

3.253

3.461

3.370

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

150

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

1.133

842

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.133

842

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

6.603

4.640

2.141

61

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

640

726

734

Varekreditorer

576

1.637

293

192

1.069

Anden gæld

254

237

346

490

481

Kortfristet gæld i alt

7.433

6.514

3.420

1.470

2.284

Passiver i alt

13.570

11.213

6.674

5.081

5.654

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte

6

6

4

6

4

Hent gratis årsrapporter

Murerfirmaet Marker ApS

CVR-nr 32273912

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Murerfirmaet Marker ApS

CVR-nr: 32273912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Murerfirmaet Marker ApS

CVR-nr: 32273912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger