Proff
Proff
Annonce

MT-Teknik ApS

CVR-nr41243988
AdresseHadbjergvej 135, 8370 Hadsten

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

12.03.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-10-5962019
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-10-5962019
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-47-28-16-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-47-28-16-6
Ordinært resultat-57-624413
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-57-624413
Skat af årets resultat00-3-3
Årets resultat-57-62419

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser545302542233
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender69271624
Værdipapirer0000
Likvide midler85711872
Omsætningsaktiver i alt699400576329
Status balance699400576329
Selskabskapital40404040
Overført resultat-671-614109
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-631-5745049
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt-631-5745049
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0951481254
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0333
Varekreditorer21194122
Anden gæld1.309000
Kortfristet gæld i alt1.329974525279
Passiver i alt699400576329

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MT-Teknik ApS

CVR-nr 41243988

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 12.03.2020 (PDF)

Periode: 12.03.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

MT-Teknik ApS

CVR-nr: 41243988

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MT-Teknik ApS

CVR-nr: 41243988

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger