Proff
Proff
Annonce

Momento Education ApS

CVR-nr36461152
AdresseEnghavevej 70 st th, 1674 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.2782.2191.9091.9422.830
Personaleomkostninger-1.754-1.626-1.339-3.146-2.309
Afskrivninger000-6-8
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-476593570-1.211512
Finansielle indtægter10151260
Finansielle udgifter-37-28-27-41-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2301037739
Finansielle poster netto-2517884119
Ordinært resultat-502610658-1.169532
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-502610658-1.169532
Skat af årets resultat109-142-148255-118
Årets resultat-392469511-914413

BALANCEREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00006
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00006
Kapitalandele1.1021.0991.069966889
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5647477162
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1581.1461.1161.037952
Anlægsaktiver i alt1.1581.1461.1161.037958
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3121137880370
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender42228222932121
Værdipapirer00000
Likvide midler6667313741.344891
Omsætningsaktiver i alt1.0211.0716752.3561.387
Status balance2.1782.2171.7913.3942.345
Selskabskapital8080808080
Overført resultat7501.1427922811.194
Udbytte011800111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8301.3408723611.385
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8301.3408723611.385
Udskudt skat00000
Hensættelse13123-089
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter7771010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000169
Selskabsskat00097120
Varekreditorer511221240995426
Anden gæld8165266721.931146
Kortfristet gæld i alt1.3357549193.033872
Passiver i alt2.1782.2171.7913.3942.345

ANDET

2023-082022-082021-082020-082019-08
Antal ansatte55575
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Momento Education ApS

CVR-nr 36461152

Årsrapport 01.09.2022 (PDF)

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

Momento Education ApS

CVR-nr: 36461152

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Momento Education ApS

CVR-nr: 36461152

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger