Proff
Proff
Annonce
Annonce

MOLLSOR ApS

CVR-nr10600278
AdresseSuserupvej 43, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste120868399324383
Personaleomkostninger-14000-1
Afskrivninger-68-41-71-107-163
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat66827329217219
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter0-4-2-5-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8362000
Finansielle poster netto8258-2-5-20
Ordinært resultat148884326212199
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat148884326212199
Skat af årets resultat-40-157-72-47-47
Årets resultat108727254165152

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver068109151211
Immaterielle anlægsaktiver i alt068109151211
Grunde og bygninger001.2771.3071.336
Andre anlæg og driftsmidler000017
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt001.2771.3071.353
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt0681.3861.4571.564
Varebeholdninger000120476
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser003320211
Tilgodehavender hos nærtstående parter4022.8331.1217150
Andre tilgodehavender30330129129
Værdipapirer00000
Likvide midler04742620
Omsætningsaktiver i alt4332.9121.4571.005855
Status balance4332.9802.8432.4622.419
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat174661.6391.3841.219
Udbytte02.300000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3742.5661.8391.5841.419
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3742.5661.8391.5841.419
Udskudt skat00000
Hensættelse-0725967
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000106105
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01372621250
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0137262231105
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000441
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat40230585558
Varekreditorer173232200186
Anden gæld216581333143
Kortfristet gæld i alt59277671588828
Passiver i alt4332.9802.8432.4622.419

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte---00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MOLLSOR ApS

CVR-nr 10600278

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

MOLLSOR ApS

CVR-nr: 10600278

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MOLLSOR ApS

CVR-nr: 10600278

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger