Proff
Proff
Annonce
Annonce

ML Montage & Byg ApS

CVR-nr41019689
AdressePrimulavej 12, 7200 Grindsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

17.12.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste8771.3401.167577
Personaleomkostninger-592-739-605-259
Afskrivninger-10-10-10-7
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat275591553311
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0-5-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto12431
Finansielle poster netto11-100
Ordinært resultat286590553311
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat286590553311
Skat af årets resultat-63-130-122-68
Årets resultat223460431242

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler2122131
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt2122131
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt2122131
Varebeholdninger5311
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser675440346236
Tilgodehavender hos nærtstående parter281239246121
Andre tilgodehavender2110
Værdipapirer0000
Likvide midler20355448243
Omsætningsaktiver i alt9831.0391.044602
Status balance9851.0501.066632
Selskabskapital40404040
Overført resultat16516432
Udbytte222300430240
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel427504473282
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt427504473282
Udskudt skat0000
Hensættelse--01
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld6413112268
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt6413112268
Kortfristet gæld til nærtstående parter5131326
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat131122680
Varekreditorer25311516842
Anden gæld105165221214
Kortfristet gæld i alt494416470282
Passiver i alt9851.0501.066632

ANDET

2023-092022-092021-092020-09
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ML Montage & Byg ApS

CVR-nr 41019689

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 17.12.2019 (PDF)

Periode: 17.12.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

ML Montage & Byg ApS

CVR-nr: 41019689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ML Montage & Byg ApS

CVR-nr: 41019689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger