Proff
Proff
Annonce

Mjølnersvej 8/10 ApS

CVR-nr39006901
AdresseFuldenvej 9, 8330 Beder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-160169465468296
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-405-394-406-402-402
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-565-2255966-106
Finansielle indtægter7132002
Finansielle udgifter-169-145-7-125-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-98-113-7-125-12
Ordinært resultat-664-33852-59-119
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-664-33852-59-119
Skat af årets resultat14674-113323
Årets resultat-518-26341-26-96

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger14.98215.38715.68716.04916.451
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.98215.38715.68716.04916.451
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt14.98215.38715.68716.04916.451
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.0811.0301.00000
Andre tilgodehavender662566288329420
Værdipapirer00000
Likvide midler2407126161.284565
Omsætningsaktiver i alt2.0082.3081.9041.613985
Status balance16.98917.69517.59217.66217.435
Selskabskapital5050505050
Overført resultat15.60511.12211.38511.34511.371
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.65511.17211.43511.39511.421
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.65511.17211.43511.39511.421
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0006.1306.010
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0006.1306.010
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3146.2556.10100
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10000
Anden gæld2026801374
Kortfristet gæld i alt1.3356.5236.1561374
Passiver i alt16.98917.69517.59217.66217.435

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Mjølnersvej 8/10 ApS

CVR-nr 39006901

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

Mjølnersvej 8/10 ApS

CVR-nr: 39006901

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Mjølnersvej 8/10 ApS

CVR-nr: 39006901

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger