Proff
Proff
Annonce

Ministry Of Change ApS

CVR-nr36938234CVRP-nr1020521836
AdresseSkovvænget 17, 3480 Fredensborg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3611.210-351121.125
Personaleomkostninger-556-8480-86-1.139
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-196362-3526-14
Finansielle indtægter51964083
Finansielle udgifter-8-20-2-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21753882
Ordinært resultat-198378-306469
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-198378-306469
Skat af årets resultat0-2700-84
Årets resultat-198352-3064-15

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7602600
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7602600
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt7602600
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1112600275
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender12117033
Værdipapirer0381362587547
Likvide midler427537197181
Omsætningsaktiver i alt4501.0553885941.036
Status balance5261.0554145941.036
Selskabskapital5050505050
Overført resultat159479245375424
Udbytte122118100113141
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel331647395538615
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt331647395538615
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter600071
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat027000
Varekreditorer2424191919
Anden gæld165358037330
Kortfristet gæld i alt1954081956421
Passiver i alt5261.0554145941.036

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11011
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ministry Of Change ApS

CVR-nr 36938234

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ministry Of Change ApS

CVR-nr: 36938234

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ministry Of Change ApS

CVR-nr: 36938234

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger