Proff
Proff
Annonce
Annonce

MIE5 Datterholding 11 ApS

CVR-nr42786845
AdresseØsterfælled Torv 14 B 1 tv, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-04
Startdato

01.05.2022

26.10.2021

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-04
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning-0
Vareforbrug0281
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-246-281
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-246-281
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-1.912-476
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7.9871.200
Finansielle poster netto6.075724
Ordinært resultat5.829444
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat5.829444
Skat af årets resultat475166
Årets resultat6.304610

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-04
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele300.108300.108
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt300.108300.108
Anlægsaktiver i alt300.108300.108
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender475166
Værdipapirer00
Likvide midler2.2770
Omsætningsaktiver i alt3.4661.039
Status balance303.574301.147
Selskabskapital1.0071.000
Overført resultat247.514610
Udbytte00
Øvrige reserver0239.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel248.521240.610
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt248.521240.610
Udskudt skat00
Hensættelse0-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker50.00050.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt50.00050.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter20
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker5.000537
Selskabsskat00
Varekreditorer450
Anden gæld510.000
Kortfristet gæld i alt5.05210.537
Passiver i alt303.574301.147

ANDET

2023-042022-04
Antal ansatte0-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MIE5 Datterholding 11 ApS

CVR-nr 42786845

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 26.10.2021 (PDF)

Periode: 26.10.2021 - 30.04.2022

Kreditrapport

MIE5 Datterholding 11 ApS

CVR-nr: 42786845

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MIE5 Datterholding 11 ApS

CVR-nr: 42786845

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger