Proff
Proff
Annonce
Annonce

MIDDELFART INVEST HOLDING APS

CVR-nr41096225
AdresseToldbodgade 59 B kl, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

21.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-81-113-75
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-81-113-75
Finansielle indtægter284150
Finansielle udgifter-850-476-482
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.46912.1470
Finansielle poster netto3.90411.687-482
Ordinært resultat3.82211.575-557
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat3.82211.575-557
Skat af årets resultat137106118
Årets resultat3.95911.681-439

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele46.61742.1470
Langfristede tilgodehavender00118
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt46.61742.147118
Anlægsaktiver i alt46.61742.147118
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter17.3951.9840
Andre tilgodehavender36122430.331
Værdipapirer000
Likvide midler000
Omsætningsaktiver i alt17.7562.20930.331
Status balance64.37344.35630.450
Selskabskapital404040
Overført resultat-1.416-906-439
Udbytte000
Øvrige reserver16.61712.1470
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.24111.282-399
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt15.24111.282-399
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter12.48700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker36.63431.83630.845
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld101.2383
Kortfristet gæld i alt49.13233.07430.849
Passiver i alt64.37344.35630.450

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MIDDELFART INVEST HOLDING APS

CVR-nr 41096225

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 21.01.2020 (PDF)

Periode: 21.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

MIDDELFART INVEST HOLDING APS

CVR-nr: 41096225

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MIDDELFART INVEST HOLDING APS

CVR-nr: 41096225

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger