Proff
Proff
Annonce
Annonce

MidCap T ApS

CVR-nr40238581
AdresseStore Kongensgade 118 1 th, 1264 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

06.02.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-13-19-158-10
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-13-19-158-10
Finansielle indtægter5000
Finansielle udgifter-6-26-520
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0032.0470
Finansielle poster netto-1-2631.9950
Ordinært resultat-14-45-32.257-10
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-14-45-32.257-10
Skat af årets resultat310462
Årets resultat-11-35-32.211-8

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele119.699119.699119.699151.746
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt119.699119.699119.699151.746
Anlægsaktiver i alt119.699119.699119.699151.746
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter584900
Andre tilgodehavender310472
Værdipapirer0000
Likvide midler011.909575
Omsætningsaktiver i alt61601.956577
Status balance119.760119.759121.655152.323
Selskabskapital1.0201.0201.0201.010
Overført resultat118.290118.301118.336149.057
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel119.310119.321119.356150.067
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt119.310119.321119.356150.067
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4414272.2892.245
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld9111011
Kortfristet gæld i alt4504382.2992.256
Passiver i alt119.760119.759121.655152.323

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MidCap T ApS

CVR-nr 40238581

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 06.02.2019 (PDF)

Periode: 06.02.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

MidCap T ApS

CVR-nr: 40238581

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MidCap T ApS

CVR-nr: 40238581

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger