Proff
Proff
Annonce
Annonce

MHJ RACING ApS

CVR-nr35040560
AdresseLundtoftegårdsvej 10, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---1.189149
Vareforbrug000914301
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste69969290275-151
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat69965990275-151
Finansielle indtægter56499510
Finansielle udgifter-72-82-177-162-93
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15-33-82-162-93
Ordinært resultat6846598113-244
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6846598113-244
Skat af årets resultat-151-1558-2550
Årets resultat5345041688-194

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser421801490
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.1712.2602.2141.8990
Andre tilgodehavender8079162372.230
Værdipapirer00000
Likvide midler473819349472121
Omsætningsaktiver i alt3.4933.1082.5782.7582.351
Status balance3.4933.1082.5782.7582.351
Selskabskapital319319319319319
Overført resultat-66-600-1.104-1.120-1.208
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel253-281-785-801-889
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt253-281-785-801-889
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.9023.1023.2993.3923.214
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat200145200
Varekreditorer000950
Anden gæld1.139143637227
Kortfristet gæld i alt3.2403.3893.3633.5593.240
Passiver i alt3.4933.1082.5782.7582.351

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MHJ RACING ApS

CVR-nr 35040560

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MHJ RACING ApS

CVR-nr: 35040560

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MHJ RACING ApS

CVR-nr: 35040560

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger