Proff
Proff
Annonce
Annonce

MH SERVICE & LANDBRUG ApS

CVR-nr30696921
AdresseLøngvej 14, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste271131521273464
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-79-224-290-1.902-245
Kapacitetsomkostninger00-82000
Primært resultat192-93-589-1.629218
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-48-59-156-133-132
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-48-59-156-133-132
Ordinært resultat144-152-745-1.76286
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat144-152-745-1.76286
Skat af årets resultat-3433-43387-19
Årets resultat109-118-788-1.37567

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0006.6988.371
Andre anlæg og driftsmidler5361.37751864998
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5361.377517.5639.369
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5361.377517.5639.369
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0351.094724310
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender14059118735
Værdipapirer00000
Likvide midler4291.3912.669110108
Omsætningsaktiver i alt5691.4853.778932466
Status balance1.1052.8633.8298.4959.835
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1167125113689
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel241132250238814
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt241132250238814
Udskudt skat00000
Hensættelse181119108350707
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0003.1293.508
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000549668
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0003.6784.176
Kortfristet gæld til nærtstående parter6121.1421.1202.4392.205
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat02402850208
Varekreditorer713277569141
Anden gæld01.1971.2911.7211.584
Kortfristet gæld i alt6832.6113.4714.2294.139
Passiver i alt1.1052.8633.8298.4959.835

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MH SERVICE & LANDBRUG ApS

CVR-nr 30696921

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MH SERVICE & LANDBRUG ApS

CVR-nr: 30696921

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MH SERVICE & LANDBRUG ApS

CVR-nr: 30696921

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger