Proff
Proff
Annonce
Annonce

Meyers Contract Catering A/S

CVR-nr26631521
AdresseDampfærgevej 10, 1., 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning393.859389.102391.953513.230483.167
Vareforbrug159.599141.367146.808201.072190.791
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste235.051263.690265.270312.157292.377
Personaleomkostninger-208.966-232.480-240.981-269.717-257.215
Afskrivninger-2.584-2.115-981-371-1.669
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat23.50229.09623.30842.06933.492
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-366-505-123-210-225
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.395-1.262-752-4460
Finansielle poster netto-1.760-1.767-875-657-225
Ordinært resultat21.74127.32922.43341.41233.267
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21.74127.32922.43341.41233.267
Skat af årets resultat-5.096-6.291-5.101-9.210-7.313
Årets resultat16.64521.03817.33232.20325.954

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.1931.500742119197
Andre anlæg og driftsmidler2.8423.7343.1531.3651.142
Øvrige materielle anlægsaktiver1.7831.37734700
Materielle anlægsaktiver i alt5.8196.6114.2431.4841.339
Kapitalandele14.33015.72516.98717.7390
Langfristede tilgodehavender00276169147
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver73214200516
Finansielle anlægsaktiver i alt15.06215.86717.26317.909663
Anlægsaktiver i alt20.88122.47821.50619.3932.003
Varebeholdninger3.3362.9422.8362.4912.167
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser40.88546.93534.45258.73162.078
Tilgodehavender hos nærtstående parter242.191228.171182.99215.5398
Andre tilgodehavender13.05421.43219.56423.24518.450
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1789921.18894.52484.189
Omsætningsaktiver i alt302.385303.085243.159196.287168.473
Status balance323.266325.563264.665215.680170.475
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat185.287168.642147.604130.27298.069
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel185.787169.142148.104130.77298.569
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt185.787169.142148.104130.77298.569
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld24.49331.57826.17211.4413.881
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt24.49331.57826.17211.4413.086
Kortfristet gæld til nærtstående parter32.52321.04713.1722.3761.387
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.0866.2725.2089.2327.294
Varekreditorer37.63543.24730.78730.66827.878
Anden gæld37.74254.27741.22331.19137.018
Kortfristet gæld i alt112.986124.84490.38973.46768.820
Passiver i alt323.266325.563264.665215.680170.475

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte434486553566563
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Meyers Contract Catering A/S

CVR-nr 26631521

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Meyers Contract Catering A/S

CVR-nr: 26631521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Meyers Contract Catering A/S

CVR-nr: 26631521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger