Proff
Proff
Annonce
Annonce

MERTZ ELECTRIC A/S

CVR-nr28863802
AdresseStrand Allé 25, 5240 Odense NØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.709

3.256

3.004

3.833

4.166

Personaleomkostninger

-3.262

-2.902

-2.672

-3.319

-3.085

Afskrivninger

-169

-149

-154

-168

-164

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

278

205

178

347

917

Finansielle indtægter

7

1

5

4

1

Finansielle udgifter

-73

-30

-35

-52

-37

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-66

-29

-30

-48

-36

Ordinært resultat

212

176

148

298

881

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

212

176

148

298

881

Skat af årets resultat

-52

-39

-39

-70

-204

Årets resultat

159

137

108

228

676

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

3

11

19

38

Andre anlæg og driftsmidler

950

662

566

691

620

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

950

669

588

730

696

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

950

666

577

711

658

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.161

1.735

1.392

1.489

1.970

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

28

15

27

16

17

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

12

26

355

8

10

Omsætningsaktiver i alt

1.873

2.415

2.400

2.117

2.514

Status balance

2.823

3.080

2.977

2.827

3.172

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

19

10

123

14

11

Udbytte

150

250

0

225

675

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

669

760

623

739

1.186

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

669

760

623

739

1.186

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

124

95

86

77

114

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

474

252

36

241

212

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

474

252

36

241

212

Kortfristet gæld til nærtstående parter

13

262

272

212

287

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

374

43

0

309

16

Selskabsskat

23

31

30

0

0

Varekreditorer

269

343

351

284

506

Anden gæld

877

1.295

1.579

965

851

Kortfristet gæld i alt

1.556

1.974

2.232

1.770

1.661

Passiver i alt

2.823

3.080

2.977

2.827

3.172

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

7

7

7

7

6

Hent gratis årsrapporter

MERTZ ELECTRIC A/S

CVR-nr 28863802

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MERTZ ELECTRIC A/S

CVR-nr: 28863802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MERTZ ELECTRIC A/S

CVR-nr: 28863802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger