Proff
Proff
Annonce
Annonce

MEDITAL A/S

CVR-nr15733187
AdresseHack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

22

18

18

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-23

-22

-18

-18

-17

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-275

-1.434

-44

-44

-52

Finansielle indtægter

145

2.824

53

53

70

Finansielle udgifter

-333

-586

-460

-292

-221

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

359

15.397

330

-229

450

Finansielle poster netto

171

17.635

-76

-468

299

Ordinært resultat

-104

16.201

-121

-512

247

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-104

16.201

-121

-512

247

Skat af årets resultat

71

145

25

76

45

Årets resultat

-33

16.346

-96

-435

292

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

29.224

29.601

21.446

17.113

12.124

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

29.224

29.601

21.446

17.113

12.124

Anlægsaktiver i alt

29.224

29.601

21.446

17.113

12.124

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

152

145

138

132

125

Andre tilgodehavender

1.442

1.204

1.101

1.076

1.104

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.043

8.688

106

102

201

Omsætningsaktiver i alt

2.637

10.037

1.345

1.310

1.430

Status balance

31.861

39.638

22.791

18.423

13.554

Selskabskapital

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Overført resultat

14.653

14.493

6.547

6.643

7.078

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

8.207

8.400

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

24.360

24.393

8.047

8.143

8.578

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

24.360

24.393

8.047

8.143

8.578

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

299

355

329

267

109

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

7.180

14.868

14.393

9.991

4.845

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

22

22

22

22

22

Kortfristet gæld i alt

7.202

14.890

14.415

10.013

4.867

Passiver i alt

31.861

39.638

22.791

18.423

13.554

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

MEDITAL A/S

CVR-nr 15733187

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

MEDITAL A/S

CVR-nr: 15733187

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MEDITAL A/S

CVR-nr: 15733187

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger