Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under frivillig likvidation

Mediehuset Billund ApS

CVR-nr12416172
AdresseButikstorvet 10 A 2 2, 7190 Billund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.558

2.674

2.618

3.127

3.972

Personaleomkostninger

-2.224

-2.431

-2.387

-2.497

-2.928

Afskrivninger

-29

-41

-48

-36

-176

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

3.306

202

183

595

868

Finansielle indtægter

13

5

5

4

7

Finansielle udgifter

-8

-4

-2

-19

-22

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

5

0

2

-14

-15

Ordinært resultat

3.306

202

185

580

853

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.306

202

185

580

853

Skat af årets resultat

-729

-47

-44

-131

-190

Årets resultat

2.577

155

142

449

663

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

47

88

136

53

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

47

88

136

53

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

66

66

82

82

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

66

66

82

82

Anlægsaktiver i alt

0

113

154

219

135

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

29

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.859

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

62

630

474

330

304

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

1.677

1.732

1.741

4.741

Omsætningsaktiver i alt

4.921

2.306

2.215

2.107

5.057

Status balance

4.921

2.420

2.369

2.325

5.192

Selskabskapital

370

370

370

370

370

Overført resultat

3.747

1.171

1.016

874

3.825

Udbytte

0

0

0

400

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.117

1.541

1.386

1.644

4.195

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.117

1.541

1.386

1.644

4.195

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

184

182

91

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

184

182

91

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

656

0

0

53

171

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

148

0

801

538

826

Kortfristet gæld i alt

804

695

801

591

997

Passiver i alt

4.921

2.420

2.369

2.325

5.192

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

5

5

5

5

6

Hent gratis årsrapporter

Mediehuset Billund ApS

CVR-nr 12416172

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Mediehuset Billund ApS

CVR-nr: 12416172

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Mediehuset Billund ApS

CVR-nr: 12416172

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger