Proff
Proff
Annonce
Annonce

MB HOLDING GRINDSTED ApS

CVR-nr34202842
AdresseØsterbrogade 31, 7200 Grindsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

494

443

465

439

399

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-71

-71

-71

-71

-71

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

423

372

394

368

328

Finansielle indtægter

420

0

-7

0

0

Finansielle udgifter

-119

-148

-148

-163

-188

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

2.448

2.760

1.895

1.007

1.235

Finansielle poster netto

2.750

2.612

1.739

844

1.046

Ordinært resultat

3.173

2.984

2.133

1.212

1.374

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.173

2.984

2.133

1.212

1.374

Skat af årets resultat

-162

-50

-53

-45

-26

Årets resultat

3.010

2.934

2.080

1.166

1.348

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

6.175

6.246

6.317

6.388

6.459

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

6.175

6.246

6.317

6.388

6.459

Kapitalandele

4.842

4.405

3.145

2.250

2.094

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.842

4.405

3.145

2.250

2.094

Anlægsaktiver i alt

11.017

10.651

9.462

8.638

8.554

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.282

1.102

526

14

348

Andre tilgodehavender

200

1.700

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

249

249

1.131

409

193

Omsætningsaktiver i alt

1.731

3.051

1.657

423

541

Status balance

12.748

13.702

11.119

9.061

9.095

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

7.325

4.870

3.310

2.238

1.338

Udbytte

118

114

113

111

108

Øvrige reserver

4.762

4.325

3.065

2.170

2.014

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

12.285

9.389

6.568

4.598

3.540

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

12.285

9.389

6.568

4.598

3.540

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

170

135

100

65

30

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

3.695

3.845

3.994

4.136

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

3.695

3.845

3.994

4.136

Kortfristet gæld til nærtstående parter

126

135

272

220

851

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

150

179

169

24

144

Varekreditorer

18

18

18

16

0

Anden gæld

0

151

148

143

394

Kortfristet gæld i alt

294

483

606

403

1.389

Passiver i alt

12.748

13.702

11.119

9.061

9.095

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

MB HOLDING GRINDSTED ApS

CVR-nr 34202842

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MB HOLDING GRINDSTED ApS

CVR-nr: 34202842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MB HOLDING GRINDSTED ApS

CVR-nr: 34202842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger