Proff
Proff
Annonce
Annonce

MASCOT INTERNATIONAL A/S

CVR-nr13863385
AdresseSilkeborgvej 14, 7442 Engesvang

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.428.8391.152.414981.552934.014846.805
Vareforbrug835.506687.372560.248539.737492.335
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste593.333465.042421.304394.277354.470
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-274.871-257.352-238.044-230.957-200.594
Primært resultat318.462207.690183.260163.320153.876
Finansielle indtægter4.3691.5341.5164.181975
Finansielle udgifter-12.659-6.211-9.437-10.858-6.835
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto82.55240.59224.45539.89333.821
Finansielle poster netto74.26235.91516.53433.21627.961
Ordinært resultat392.724243.605199.794196.536181.837
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat392.724243.605199.794196.536181.837
Skat af årets resultat-67.226-44.561-36.887-34.063-32.470
Årets resultat325.498199.044162.907162.473149.367

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.9154.0884.2604.4334.606
Andre anlæg og driftsmidler102.442120.592129.874151.148147.330
Øvrige materielle anlægsaktiver9.4101.5721.4216408.006
Materielle anlægsaktiver i alt115.767126.252135.555156.221159.942
Kapitalandele170.153180.945145.362141.506109.711
Langfristede tilgodehavender167.540174.397109.670111.954105.495
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver87.33979.23876.89670.21570.000
Finansielle anlægsaktiver i alt425.032434.580331.928323.675285.206
Anlægsaktiver i alt540.799560.832467.483479.896445.148
Varebeholdninger1.079.758656.036577.786664.403530.970
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser162.597138.37194.94486.09167.833
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.2338.53018.3138.23313.803
Andre tilgodehavender8938.9763.1301184.755
Værdipapirer430000
Likvide midler4144.49259.857772.041
Omsætningsaktiver i alt1.271.767864.055769.456766.755628.868
Status balance1.812.5661.424.8871.236.9391.246.6511.074.016
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.012.751853.357786.412688.248572.221
Udbytte100.00075.00050.00015.00040.000
Øvrige reserver160.033161.109118.350121.80589.923
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.273.2841.089.966955.262825.553702.644
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.273.2841.089.966955.262825.553702.644
Udskudt skat00000
Hensættelse25.47727.01226.50223.55522.908
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld33.74042.43561.26259.70863.735
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt33.74042.43561.26259.70863.735
Kortfristet gæld til nærtstående parter137.442120.57795.59368.23245.477
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker163.67300161.455124.740
Selskabsskat15.257001.8460
Varekreditorer85.73577.48232.58747.67256.417
Anden gæld77.95867.41565.73358.63058.095
Kortfristet gæld i alt480.065265.474193.913337.835284.729
Passiver i alt1.812.5661.424.8871.236.9391.246.6511.074.016

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte389351-325-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MASCOT INTERNATIONAL A/S

CVR-nr 13863385

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MASCOT INTERNATIONAL A/S

CVR-nr: 13863385

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

MASCOT INTERNATIONAL A/S

CVR-nr: 13863385

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger