Proff
Proff
Annonce

Marsk Camp A/S

CVR-nr40656464
AdresseHjemstedvej 60, 6780 Skærbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

09.07.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste9.8184.978-263
Personaleomkostninger-7.256-3.6370
Afskrivninger-1.750-9370
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat811404-263
Finansielle indtægter900
Finansielle udgifter-799-365-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-789-365-5
Ordinært resultat2239-268
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2239-268
Skat af årets resultat000
Årets resultat2239-268

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver23830934
Immaterielle anlægsaktiver i alt23830934
Grunde og bygninger22.52419.9608.215
Andre anlæg og driftsmidler10.4799.65028
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt33.00329.6108.243
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt33.24129.9198.277
Varebeholdninger1181260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser139890
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender7691.785884
Værdipapirer000
Likvide midler26331.246
Omsætningsaktiver i alt1.2672.2392.130
Status balance34.50932.15810.406
Selskabskapital5.1005.1005.100
Overført resultat-207-229-268
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.8934.8714.832
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt4.8934.8714.832
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker12.26812.6970
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld11.1189.5392.700
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt23.38622.2352.700
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker2.8657520
Selskabsskat000
Varekreditorer7702.6252.807
Anden gæld2.5951.67567
Kortfristet gæld i alt6.2305.0512.875
Passiver i alt34.50932.15810.406

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte189-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Marsk Camp A/S

CVR-nr 40656464

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 09.07.2019 (PDF)

Periode: 09.07.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

Marsk Camp A/S

CVR-nr: 40656464

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Marsk Camp A/S

CVR-nr: 40656464

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger