Proff
Proff
Annonce

MALERFIRMAET OLSEN & CHRISTIANSEN A/S

CVR-nr21247634
AdresseMøllemarken 1, 2880 Bagsværd

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.39614.86714.51113.77312.313
Personaleomkostninger-11.534-10.377-10.545-10.455-10.191
Afskrivninger-335-365-340-245-191
Kapacitetsomkostninger-274-345-231-74-27
Primært resultat4.2533.7793.3952.9991.904
Finansielle indtægter1099594336
Finansielle udgifter-243-214-234-238-197
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-233-116-175-195-161
Ordinært resultat4.0203.6643.2212.8041.743
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0203.6643.2212.8041.743
Skat af årets resultat-1.014-843-753-636-387
Årets resultat3.0062.8212.4682.1681.357

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.5657.6367.8667.3944.724
Andre anlæg og driftsmidler8213122541974
Øvrige materielle anlægsaktiver000149189
Materielle anlægsaktiver i alt5.6487.7678.0907.9624.987
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5.6487.7678.0907.9624.987
Varebeholdninger96101947081
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1736.2553.9472.9654.064
Tilgodehavender hos nærtstående parter05331.3662.1031.079
Andre tilgodehavender100242143169143
Værdipapirer00000
Likvide midler3.81511663725491
Omsætningsaktiver i alt8.9077.6156.4835.9515.457
Status balance14.55415.38214.57313.91310.444
Selskabskapital625625625625625
Overført resultat1.7043.6992.8782.4092.242
Udbytte5.0002.0002.0002.0001.100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.3296.3245.5035.0343.967
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.3296.3245.5035.0343.967
Udskudt skat00000
Hensættelse-06163
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.2951.344861916971
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000496319
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.2951.3448611.4121.289
Kortfristet gæld til nærtstående parter85248021900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.7981.5481.6061.654
Selskabsskat973910748698463
Varekreditorer1.6822.6181.5421.529778
Anden gæld2.4231.9084.1483.6332.230
Kortfristet gæld i alt5.9307.7148.2047.4665.125
Passiver i alt14.55415.38214.57313.91310.444

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2322222625
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MALERFIRMAET OLSEN & CHRISTIANSEN A/S

CVR-nr 21247634

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MALERFIRMAET OLSEN & CHRISTIANSEN A/S

CVR-nr: 21247634

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MALERFIRMAET OLSEN & CHRISTIANSEN A/S

CVR-nr: 21247634

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger