Proff
Proff
Annonce
Annonce

MAERSK A/S

CVR-nr32345794
AdresseEsplanaden 50, 1263 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSDUSD
Nettoomsætning62.465.00040.737.00024.783.00024.888.00024.688.000
Vareforbrug31.274.00024.625.000021.519.00023.089.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste31.191.00016.112.00024.783.0003.369.0001.599.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-5.337.000-2.931.000-2.824.000-2.900.000-1.767.000
Kapacitetsomkostninger00-19.942.00000
Primært resultat25.854.00013.181.0002.017.000469.000-88.000
Finansielle indtægter582.00073.00041.000113.000187.000
Finansielle udgifter-885.000-1.009.000-1.221.000-1.251.000-1.022.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.684.0002.222.000597.000339.0000
Finansielle poster netto3.381.0001.286.000-583.000-799.000-835.000
Ordinært resultat29.235.00014.467.0001.434.000-330.000-457.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat29.235.00014.467.0001.434.000-330.000-457.000
Skat af årets resultat-424.000-59.000-35.000-1.0007.000
Årets resultat28.811.00014.408.0001.399.000-331.000-450.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSDUSD
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.195.0001.325.000400.000355.0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.195.0001.325.000400.000355.000359.000
Grunde og bygninger13.545.00013.405.000013.412.0000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver12.519.0009.228.00017.990.0006.276.0000
Materielle anlægsaktiver i alt26.064.00022.633.00017.990.00019.688.00016.432.000
Kapitalandele6.298.0006.203.0007.596.0007.757.0007.610.000
Langfristede tilgodehavender470.000013.00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver18.00065.0007.00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.786.0006.268.0007.616.0007.757.0007.610.000
Anlægsaktiver i alt34.045.00030.226.00026.006.00027.800.00024.403.000
Varebeholdninger926.000889.000519.000690.000641.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.802.0005.243.0002.052.0001.886.0002.162.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter36.966.0007.678.0004.909.000837.0001.118.000
Andre tilgodehavender167.000230.000432.000189.000173.000
Værdipapirer00000
Likvide midler20.00038.00015.0009.00072.000
Omsætningsaktiver i alt43.872.00014.316.0008.124.0003.740.0004.381.000
Status balance77.917.00044.542.00034.130.00031.540.00028.784.000
Selskabskapital82.00082.00082.00082.00082.000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver55.841.00026.830.0009.307.0005.032.0005.320.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel55.923.00026.912.0009.389.0005.114.0005.402.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt55.923.00026.912.0009.389.0005.114.0005.402.000
Udskudt skat00000
Hensættelse572.000584.000440.000360.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0000613.000
Langfristet gæld til nærtstående parter0012.025.00012.336.00013.658.000
Anden langfristet gæld8.772.0006.925.0004.943.0005.120.000170.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.772.0006.925.00016.968.00017.456.00014.271.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.374.0001.706.0001.943.0002.697.0004.730.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000149.000
Selskabsskat173.000114.00054.00039.00021.000
Varekreditorer5.494.0005.189.0003.867.0004.261.0003.642.000
Anden gæld4.609.0003.112.0001.469.0001.613.0004.345.000
Kortfristet gæld i alt12.650.00010.121.0007.333.0008.610.0008.693.000
Passiver i alt77.917.00044.542.00034.130.00031.540.00028.784.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11.29310.807-9.743-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAERSK A/S

CVR-nr 32345794

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MAERSK A/S

CVR-nr: 32345794

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MAERSK A/S

CVR-nr: 32345794

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger