Proff
Proff
Annonce

Maanesten Holding A/S

CVR-nr40988742
AdresseKøbmagergade 62 3, 1150 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste----
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat0000
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-237000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-62.55426.21521.04314.908
Finansielle poster netto-62.79126.21521.04314.908
Ordinært resultat-62.79126.21521.04314.908
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-62.79126.21521.04314.908
Skat af årets resultat0000
Årets resultat-62.79126.21521.04314.908

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele26.47777.15445.14023.911
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt26.47777.15445.14023.911
Anlægsaktiver i alt26.47777.15445.14023.911
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.6952.6952.6952.695
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer0000
Likvide midler0000
Omsætningsaktiver i alt2.6952.6952.6952.695
Status balance29.17279.84947.83526.606
Selskabskapital400400400400
Overført resultat3.09913.99313.99313.993
Udbytte0000
Øvrige reserver7.57359.47133.25612.213
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.07273.86447.64926.606
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt11.07273.86447.64926.606
Udskudt skat0000
Hensættelse14.9965.799--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.8321861860
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker272000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld0000
Kortfristet gæld i alt3.1041861860
Passiver i alt29.17279.84947.83526.606

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte1000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Maanesten Holding A/S

CVR-nr 40988742

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Maanesten Holding A/S

CVR-nr: 40988742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Maanesten Holding A/S

CVR-nr: 40988742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger