Proff
Proff
Annonce
Annonce

M. MØLLER BYG ApS

CVR-nr34614504
AdresseSkjoldbjergvej 51, 6623 Vorbasse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

4.951

5.780

7.294

5.732

4.760

Personaleomkostninger

-3.641

-4.548

-4.647

-4.119

-3.251

Afskrivninger

-257

-238

-256

-158

-136

Kapacitetsomkostninger

0

-9

0

0

0

Primært resultat

1.053

986

2.391

1.455

1.373

Finansielle indtægter

0

0

1

2

1

Finansielle udgifter

-302

-14

-11

-12

-7

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-302

-14

-11

-10

-6

Ordinært resultat

751

972

2.380

1.445

1.367

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

751

972

2.380

1.445

1.367

Skat af årets resultat

-172

-208

-524

-318

-302

Årets resultat

579

765

1.856

1.127

1.065

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

38

52

66

80

73

Andre anlæg og driftsmidler

739

807

1.301

902

287

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

777

859

1.367

981

360

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

777

859

1.367

981

360

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

600

824

2.603

1.743

1.679

Tilgodehavender hos nærtstående parter

278

335

21

103

208

Andre tilgodehavender

0

7

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

663

325

755

968

569

Omsætningsaktiver i alt

1.608

1.548

3.387

2.821

2.474

Status balance

2.385

2.407

4.754

3.803

2.834

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

19

340

340

340

340

Udbytte

900

765

1.856

1.127

1.065

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

999

1.185

2.276

1.547

1.485

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

999

1.185

2.276

1.547

1.485

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

87

36

46

24

2

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

602

787

343

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

122

217

0

0

0

Varekreditorer

685

132

310

210

216

Anden gæld

492

837

1.521

1.235

787

Kortfristet gæld i alt

1.299

1.187

2.433

2.232

1.346

Passiver i alt

2.385

2.407

4.754

3.803

2.834

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

6

7

5

5

5

Hent gratis årsrapporter

M. MØLLER BYG ApS

CVR-nr 34614504

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

M. MØLLER BYG ApS

CVR-nr: 34614504

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

M. MØLLER BYG ApS

CVR-nr: 34614504

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger