Proff
Proff
Annonce

Mølbro Production A/S

CVR-nr39290332
AdresseSuserupvej 43, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.03312.17515.66415.33018.020
Personaleomkostninger-13.188-12.454-12.733-13.699-13.575
Afskrivninger-1.678-1.889-1.840-1.847-2.344
Kapacitetsomkostninger0-53-500
Primært resultat2.167-2.2211.085-2162.101
Finansielle indtægter5143000
Finansielle udgifter-940-546-287-365-325
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-211727334165115
Finansielle poster netto-1.14619678-201-209
Ordinært resultat1.021-2.0261.163-4171.892
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.021-2.0261.163-4171.892
Skat af årets resultat-269605-178122-394
Årets resultat752-1.421985-2951.498

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6.9597.2247.3267.5877.837
Andre anlæg og driftsmidler7.9198.7889.7509.1289.896
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.87816.01317.07616.71417.733
Kapitalandele3742.8842.1571.8231.658
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3742.8842.1571.8231.658
Anlægsaktiver i alt15.25218.89719.23318.53719.391
Varebeholdninger14.60813.7189.2489.2597.860
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.7833.4246.6302.2654.212
Tilgodehavender hos nærtstående parter40230580441
Andre tilgodehavender5641.6401.0301.3321.210
Værdipapirer00000
Likvide midler17242.49055
Omsætningsaktiver i alt18.34119.82120.46013.49914.368
Status balance33.59238.71939.69332.03633.759
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat7.2545.2147.3626.7117.233
Udbytte00000
Øvrige reserver01.2885612260
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.2549.50210.9239.93810.233
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.2549.50210.9239.93810.233
Udskudt skat00000
Hensættelse777468844722844
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8571.5252.1972.8773.550
Langfristet gæld til banker3.0234.1165.16800
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2322.1753.1302.7972.584
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0002.1002.100
Langfristet gæld i alt5.1127.81610.4947.7748.233
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.4022.8331.1217150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.3639.8906.1657.1687.636
Selskabsskat001700496
Varekreditorer2.8844.1784.7991.5663.585
Anden gæld3.7994.0325.1774.1542.731
Kortfristet gæld i alt17.44920.93217.43213.60214.448
Passiver i alt33.59238.71939.69332.03633.759

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2932333436
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Mølbro Production A/S

CVR-nr 39290332

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 29.01.2018 (PDF)

Periode: 29.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Mølbro Production A/S

CVR-nr: 39290332

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Mølbro Production A/S

CVR-nr: 39290332

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger