Proff
Proff
Annonce
Annonce

LUNDBECKFONDEN

CVR-nr11814913
AdresseScherfigsvej 7, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.192.0001.140.0001.088.00097.00034.302.000
Vareforbrug000015.871.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.192.0001.140.0001.088.00097.00018.431.000
Personaleomkostninger-42.000-35.000-30.000-29.0000
Afskrivninger-5.000-5.000-5.000-3.0000
Kapacitetsomkostninger-33.000-28.000-32.000-40.000-13.414.000
Primært resultat2.112.0001.072.0001.021.00026.0005.086.000
Finansielle indtægter270.0001.231.000651.000689.0001.904.000
Finansielle udgifter-1.079.000-101.000-555.000-122.000-2.588.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00001.000
Finansielle poster netto-809.0001.130.00096.000567.000-683.000
Ordinært resultat1.303.0002.202.0001.117.000593.0004.403.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.303.0002.202.0001.117.000593.0004.403.000
Skat af årets resultat-6.000-7.000-11.000-10.000-1.469.000
Årets resultat1.297.0002.195.0001.106.000583.0002.957.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00008.737.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.0002.0003.0002.0005.001.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.0002.0003.0002.00013.738.000
Grunde og bygninger65.00069.00073.00068.0000
Andre anlæg og driftsmidler00004.814.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt65.00069.00073.00068.0004.873.000
Kapitalandele4.048.0004.048.0004.048.0004.048.00064.000
Langfristede tilgodehavender81.00026.00011.00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5.991.0006.684.0005.190.0004.801.0002.162.000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.120.00010.758.0009.249.0008.849.0002.226.000
Anlægsaktiver i alt10.187.00010.829.0009.325.0008.919.00036.748.000
Varebeholdninger00002.770.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.812.000404.000191.0003.0000
Andre tilgodehavender20.00011.00013.00012.000214.000
Værdipapirer00003.550.000
Likvide midler177.000198.000238.000115.0005.647.000
Omsætningsaktiver i alt2.009.000613.000442.000130.00018.155.000
Status balance12.196.00011.442.0009.767.0009.049.00055.410.000
Selskabskapital4.162.0003.901.0003.461.0003.236.0003.114.000
Overført resultat4.661.0004.164.0003.451.0003.146.00024.741.000
Udbytte00000
Øvrige reserver1.500.0001.500.0001.250.0001.250.0001.474.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.323.0009.565.0008.162.0007.632.00029.329.000
Minoritetsinteressernes andel00005.083.000
Egenkapital i alt10.323.0009.565.0008.162.0007.632.00034.412.000
Udskudt skat0000708.000
Hensættelse4.0004.0007.00013.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.205.0001.245.000554.000470.00082.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.205.0001.245.000554.000470.0006.598.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3.000000169.000
Varekreditorer00000
Anden gæld661.000628.0001.044.000934.0009.920.000
Kortfristet gæld i alt664.000628.0001.044.000934.00012.450.000
Passiver i alt12.196.00011.442.0009.767.0009.049.00055.410.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2522190-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LUNDBECKFONDEN

CVR-nr 11814913

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LUNDBECKFONDEN

CVR-nr: 11814913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LUNDBECKFONDEN

CVR-nr: 11814913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger