Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lunar Group A/S

CVR-nr36945745
AdresseHack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

0

-
Vareforbrug

0

0

0

0

92

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste---

1.280

-92

Personaleomkostninger

0

0

0

-2.318

0

Afskrivninger

0

0

0

-28

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat---

-1.010

-92

Finansielle indtægter

0

0

0

0

150

Finansielle udgifter

0

0

0

0

-2.597

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

-77.154

4.444

Finansielle poster netto

0

0

0

-77.154

1.997

Ordinært resultat---

-78.164

-6.983

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat---

-78.164

-6.983

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat---

-78.164

-6.983

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

172.312

95.214

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

172.312

95.214

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

172.312

95.214

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

11.639

6.639

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

12

Omsætningsaktiver i alt

0

0

0

11.639

6.651

Status balance

0

0

0

183.960

101.865

Selskabskapital

0

0

0

508

244

Overført resultat

0

0

0

-121.669

42.755

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

296.939

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel---

175.778

43.000

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt---

175.778

43.000

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse---

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

1.449

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

1.449

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

6.723

Varekreditorer

0

0

0

0

23

Anden gæld

0

0

0

8.182

50.671

Kortfristet gæld i alt

0

0

0

8.182

57.417

Passiver i alt---

183.960

101.865

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---

0

0

Hent gratis årsrapporter

Lunar Group A/S

CVR-nr 36945745

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Lunar Group A/S

CVR-nr: 36945745

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lunar Group A/S

CVR-nr: 36945745

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger