Proff
Proff
Annonce

LILLEGÅRD HOLDING ApS

CVR-nr10090954
AdresseIndustrivej 14, 6870 Ølgod

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28-61-19-8-7
Personaleomkostninger0-500000
Afskrivninger-4-4-200
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat23-566-21-8-7
Finansielle indtægter47972000
Finansielle udgifter-29-76-46-82-78
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3185.3942.4851.8551.657
Finansielle poster netto1325.3912.4391.7731.578
Ordinært resultat1564.8252.4191.7651.572
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1564.8252.4191.7651.572
Skat af årets resultat0115252167
Årets resultat1564.9412.4441.7861.639

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger59459860200
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt59459860200
Kapitalandele7.9819.9298.6156.4294.874
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.9819.9298.6156.4294.874
Anlægsaktiver i alt8.57510.5279.2176.4294.874
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.3960000
Andre tilgodehavender3391.2503666497
Værdipapirer1.2641.876000
Likvide midler336114000
Omsætningsaktiver i alt3.3403.2453726497
Status balance11.91513.7729.5896.4934.971
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat7.7386.3661.41000
Udbytte12211811400
Øvrige reserver3.5874.9255.0584.1392.353
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.57211.5346.7084.2642.478
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.57211.5346.7084.2642.478
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2471.0991.5791.049868
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0108353442495
Selskabsskat00000
Varekreditorer66444
Anden gæld901.0259457351.126
Kortfristet gæld i alt3432.2382.8812.2302.493
Passiver i alt11.91513.7729.5896.4934.971

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte01---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LILLEGÅRD HOLDING ApS

CVR-nr 10090954

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LILLEGÅRD HOLDING ApS

CVR-nr: 10090954

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LILLEGÅRD HOLDING ApS

CVR-nr: 10090954

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger