Proff
Proff
Annonce
Annonce

LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr27096174
AdresseJernbanegade 3, 8740 Brædstrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7275.0114.1834.3983.749
Personaleomkostninger-4.302-4.167-4.303-3.858-3.516
Afskrivninger-39-70-73-80-80
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat385774-193459152
Finansielle indtægter9867693944
Finansielle udgifter-26-16-49-59-79
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto33000
Finansielle poster netto765419-21-35
Ordinært resultat461828-173438117
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat461828-173438117
Skat af årets resultat-115-18436-104-35
Årets resultat346644-13733482

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0060120180
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0060120180
Grunde og bygninger130000
Andre anlæg og driftsmidler9254181333
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10554181333
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver316316316316316
Finansielle anlægsaktiver i alt316316316316316
Anlægsaktiver i alt420369393448529
Varebeholdninger1010101010
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5741.7181.6331.5091.357
Tilgodehavender hos nærtstående parter5849000
Andre tilgodehavender656879373470505
Værdipapirer00000
Likvide midler755224500
Omsætningsaktiver i alt2.5183.5972.3682.1191.946
Status balance2.9383.9662.7612.5672.475
Selskabskapital162162162162162
Overført resultat456711657794710
Udbytte600590025080
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2191.4638191.206952
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2191.4638191.206952
Udskudt skat00000
Hensættelse012142947
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld231226000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt231226000
Kortfristet gæld til nærtstående parter400094
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000193198
Selskabsskat1271660165166
Varekreditorer1501622077183
Anden gæld1.0411.9381.721902936
Kortfristet gæld i alt1.4882.2651.9281.3321.476
Passiver i alt2.9383.9662.7612.5672.475

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte991098

Hent gratis årsrapporter

LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr 27096174

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 27096174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 27096174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger