Proff
Proff

Leo Madsen Maskiner ApS

CVR-nr28708092CVRP-nr1011333997
AdresseAlgade 53, 4281 Gørlev

Leo Madsen Maskiner leverer en lang række af forskellige maskiner. Startende fra en lille manuel drejebænk eller fræser op til f.eks. et CNC-styret drejecenter med et sving på 4 meter og en emnevægt på op til 150 tons mellem pinoler, eller et boreværk med en tårnhøjde på 9 meter, som kan bearbejde et 200 tons emne. Vi tilbyder en lang række forskellige maskintyper til attraktive priser som f.eks. dette 3-vanget drejecenter, hvor brillerne kan bliver stående under hele bearbejdningen. Hvad med et fuldblods dobbelt drejecenter med robot for 2-siddet bearbejdning, således at emnet bearbejdes færdigt til en pris, som kan konkurrere med Kina? Eller et fuldblods drejecenter med 9-akser plus en kraftig fræsespindel med 11Kw og 12.000 omdrejninger, der også er CNC-styret? Vi leverer også boreværker, startende med et lille manuelt boreværk med W-spindel og planhoved, hvorefter de vokser i størrelsen. Vi har mange forskellige modeller med fast tårn, eller hvor tårnet bevæges i Z- eller X-retningen, også kaldet tårnboreværker. Af udstyr kan vælges en lang række af muligheder, som CNC-styret hoveder med 4- og 5-akser, indvendig køling, komplet maskinafskærmning , CNC-styrede rundborde - også med vippe muligheder. Du er meget velkommen til at kontakte os, så vi kan informere dig om de maskinløsninger, vi kan levere. Vi gør alt for at tilbyde dig en fordelagtig økonomisk løsning således, at vi sikre os et godt samarbejde - også i fremtiden. Kontakt os, og få et uforpligtigende tilbud. Vi glæder os til at betjene og servicere dig. Med venlig hilsen Leo Madsen Maskiner ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

987

564

284

531

405

Personaleomkostninger

-520

-513

-621

-518

-404

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-69

0

0

0

0

Primært resultat

398

51

-337

12

1

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-85

-6

-5

-4

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-85

-6

-5

-4

-1

Ordinært resultat

314

45

-341

9

0

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

314

45

-341

9

0

Skat af årets resultat

-87

-10

75

-2

0

Årets resultat

227

35

-267

7

0

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.433

548

136

741

508

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

65

75

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

152

618

719

261

114

Omsætningsaktiver i alt

1.584

1.319

930

1.002

621

Status balance

1.584

1.319

930

1.002

621

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

2

-225

-260

6

0

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

52

-175

-210

56

50

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

52

-175

-210

56

50

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

112

100

100

100

200

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

23

0

0

2

0

Varekreditorer

35

269

29

245

29

Anden gæld

1.362

1.125

1.011

598

342

Kortfristet gæld i alt

1.532

1.494

1.140

945

571

Passiver i alt

1.584

1.319

930

1.002

621

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

3

3

3

2

Hent gratis årsrapporter

Leo Madsen Maskiner ApS

CVR-nr 28708092

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Leo Madsen Maskiner ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7018588

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Leo Madsen Maskiner ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger