Proff
Proff
Annonce
Annonce

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr32676421
AdresseHøegh Guldbergs Gade 36 C, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

12.611

12.206

10.722

9.716

9.394

Personaleomkostninger

-11.280

-11.195

-9.169

-8.565

-7.767

Afskrivninger

-15

-10

-21

-633

-628

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.316

1.001

1.532

517

998

Finansielle indtægter

0

0

0

1

0

Finansielle udgifter

-16

-21

-15

-13

-10

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-16

-21

-15

-12

-10

Ordinært resultat

1.300

980

1.517

505

988

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.300

980

1.517

505

988

Skat af årets resultat

-291

-220

-339

-115

-222

Årets resultat

1.010

760

1.178

390

766

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

555

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

555

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

15

25

46

85

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

15

25

46

85

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

269

269

269

269

269

Finansielle anlægsaktiver i alt

269

269

269

269

269

Anlægsaktiver i alt

269

284

293

315

908

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

7.369

8.523

6.122

7.597

7.540

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

45

1.135

3.456

657

182

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.377

491

1.889

1.035

1.513

Omsætningsaktiver i alt

9.925

10.320

11.578

9.496

9.419

Status balance

10.193

10.604

11.872

9.811

10.327

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

900

900

900

900

1.500

Udbytte

1.010

760

1.178

990

1.016

Øvrige reserver

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

3.910

3.660

4.078

3.890

4.516

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

3.910

3.660

4.078

3.890

4.516

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

106

91

101

296

430

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

154

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

154

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

25

229

291

0

92

Varekreditorer

193

315

0

0

0

Anden gæld

5.959

6.308

7.402

5.470

5.288

Kortfristet gæld i alt

6.177

6.852

7.693

5.470

5.381

Passiver i alt

10.193

10.604

11.872

9.811

10.327

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

22

21

20

20

-

Hent gratis årsrapporter

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr 32676421

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr: 32676421

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr: 32676421

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger