Proff
Proff
Annonce
Annonce

LAURSEN HOLDING AF 28. OKTOBER 2013 ApS

CVR-nr35525289
AdresseVedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0000
Vareforbrug346212832153
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-346-21-283-21-53
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-346-21-283-21-53
Finansielle indtægter5119741.1654160
Finansielle udgifter-2.062-1.607-836-825-305
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto19.93551.32970.946-64.523-47.207
Finansielle poster netto18.38450.69671.275-64.932-47.512
Ordinært resultat18.03850.67570.992-64.953-47.565
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.03850.67570.992-64.953-47.565
Skat af årets resultat-2.701-836122-4552.774
Årets resultat15.33749.83971.114-65.408-44.791

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele594.980594.857553.112497.868572.367
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt594.980594.857553.112497.868572.367
Anlægsaktiver i alt594.980594.857553.112497.868572.367
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter22.82820.49839.04006.983
Andre tilgodehavender1.9581.9346.0081.1444.815
Værdipapirer00000
Likvide midler1270670616
Omsætningsaktiver i alt24.91322.43245.11537.53112.414
Status balance619.893617.289598.227535.399584.781
Selskabskapital16080808080
Overført resultat579.789579.343544.088488.676564.058
Udbytte10.00015.00010.00010.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel589.949594.423554.168498.756574.138
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt589.949594.423554.168498.756574.138
Udskudt skat00000
Hensættelse-00--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter13.3835.53438.34730.6738.277
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat16.44114.9395.6925.9492.346
Varekreditorer00000
Anden gæld1202.393202120
Kortfristet gæld i alt29.94422.86644.05936.64310.643
Passiver i alt619.893617.289598.227535.399584.781

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LAURSEN HOLDING AF 28. OKTOBER 2013 ApS

CVR-nr 35525289

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LAURSEN HOLDING AF 28. OKTOBER 2013 ApS

CVR-nr: 35525289

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LAURSEN HOLDING AF 28. OKTOBER 2013 ApS

CVR-nr: 35525289

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger