Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lasercare ApS

CVR-nr36052287
AdresseViolvej 194, 4220 Korsør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7614281.349916677
Personaleomkostninger-422-318-453-645-777
Afskrivninger-52-54-45-122-48
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat28856852150-148
Finansielle indtægter2332800
Finansielle udgifter-1-2-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2230700
Ordinært resultat30985859150-148
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat30985859150-148
Skat af årets resultat-68-19-189-3332
Årets resultat24166670117-117

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00257
Andre anlæg og driftsmidler183234286648561
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt183234288653568
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt183234288653568
Varebeholdninger55535
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser41952364600
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender011866032
Værdipapirer00000
Likvide midler645203378629
Omsætningsaktiver i alt1.0698491.095966
Status balance1.2521.0831.383662634
Selskabskapital4040000
Overført resultat9747336574337
Udbytte00571110
Øvrige reserver00505050
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.01477376320487
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.01477376320487
Udskudt skat00000
Hensættelse40526310
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1049000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1049000
Kortfristet gæld til nærtstående parter555359459
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2214341320
Anden gæld1601905188568
Kortfristet gæld i alt187210557457546
Passiver i alt1.2521.0831.383662634

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte11112

Hent gratis årsrapporter

Lasercare ApS

CVR-nr 36052287

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Lasercare ApS

CVR-nr: 36052287

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lasercare ApS

CVR-nr: 36052287

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger