Proff
Proff
Annonce
Annonce

LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S

CVR-nr29219354
AdresseOensvej 28, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning981.728824.528804.554923.609944.842
Vareforbrug799.745629.729585.900666.269681.019
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste215.690201.924226.290266.300271.085
Personaleomkostninger-180.344-167.455-178.775-192.391-208.466
Afskrivninger-30.266-40.542-37.569-54.452-50.482
Kapacitetsomkostninger-364-291-1730-24
Primært resultat4.716-6.3649.77319.45712.113
Finansielle indtægter1.6251.3241.8253.4063.534
Finansielle udgifter-4.414-3.806-5.876-6.942-8.081
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.789-2.482-4.051-3.536-4.547
Ordinært resultat1.927-8.8465.72215.9217.566
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.927-8.8465.72215.9217.566
Skat af årets resultat-1.0313.980-545-3.333-2.991
Årets resultat896-4.8665.17712.5884.575

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.3135.976000
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.3135.976000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler130.537137.703161.914176.003218.040
Øvrige materielle anlægsaktiver6.7035.68714.65120.61910.165
Materielle anlægsaktiver i alt137.240143.390176.565196.622228.205
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.3608.0898.0037.6880
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.3608.0898.0037.6880
Anlægsaktiver i alt146.913157.455184.568204.310228.205
Varebeholdninger113.15777.22068.98077.63282.472
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser84.98872.10967.05276.04062.377
Tilgodehavender hos nærtstående parter130.951167.698175.773142.344123.649
Andre tilgodehavender22.2366.6917.2273.3513.372
Værdipapirer33333
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt351.335325.678321.879301.638274.049
Status balance498.248483.133506.447505.948502.254
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat89.36188.46593.331118.15477.504
Udbytte0030.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel99.36198.465133.331128.15487.504
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt99.36198.465133.331128.15487.504
Udskudt skat00000
Hensættelse-10.70510.40012.49414.411
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter202.054202.054202.076202.288233.791
Anden langfristet gæld12.062017.7696.3510
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt214.116212.759230.245221.133248.202
Kortfristet gæld til nærtstående parter42.83347.69029.79135.79734.110
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat003.2217.3872.956
Varekreditorer94.01177.01257.76066.83377.503
Anden gæld47.92747.20752.09946.64451.979
Kortfristet gæld i alt184.771171.909142.871156.661166.548
Passiver i alt498.248483.133506.447505.948502.254

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte326308343393440
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S

CVR-nr 29219354

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S

CVR-nr: 29219354

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S

CVR-nr: 29219354

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger